RTÜK ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği sonucu hayata geçirilen ''Medya Okuryazarlığı Projesi'' kapsamında Özel Okullar Birliğine üye ilköğretim okullarında ''medya okuryazarlığı'' dersi okutacak öğretmenlere yönelik tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Toplantıda konuşan RTÜK Başkanı Akman, projenin 2 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin dört bir yanında uygulanabilir hale geldiğini ifade ederek, ''Ülkemizin 72 milyonluk nüfusunun 26 milyonunu 0-19 yaş oluşturuyor. Bu dilim arasında ilköğretime devam eden çocuklarımızın sayısı ise 14 milyon. Hedef kitle olarak, 6, 7 ve 8. sınıftaki 4 milyon öğrenciyi aldık. Bu evlatlarımız bu 3 yıl içinde herhangi bir sene medya okuryazarlığı dersini eğer seçerlerse kendilerine kitle iletişim araçlarının her türüyle ilgili, onlara nasıl ulaşabilecekleri, onlardan aldıkları bilgi ve mesajları nasıl analiz edebilecekleri konularında bir kabiliyet kazandırmayı amaçlıyor ve hedefliyoruz'' dedi.

Akman, geçen yıl 5 pilot ilde 5 okulda başlayan ''medya okuryazarlığı'' dersinin olumlu sonuçlar verdiğini ifade ederek, dersin bu yıl Türkiye genelinde seçmeli ders olarak okutulacak duruma geldiğini de belirtti.

Yetişkinlerin de günde ortalama 4 saat ekran karşısında kaldığını kaydeden Akman, ''şimdi internet aracılığıyla hazırladığımız sayfayla ilköğretim okulları dışındaki gençlerle birlikte tüm vatandaşlarımız için bir medya okuryazarlığı dersini, interaktif bir siteyle başlatmak üzereyiz. Çalışmalar son noktaya geldi'' diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan da Türkiye'de çocukların haftada 25 saat TV izlediğini, bir öğrencinin liseyi bitirene kadar yaklaşık 15 bin saat yani yaklaşık 2 yıl boyunca gece-gündüz TV seyretmiş gibi olduğunu söyledi.