Meclis'te 8 milletvekilinden oluşan Çocuk Hakları İzleme Komitesi kuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada geleceğin güvencesi çocukların sorunlarının çözümü, her türlü şiddet ve baskıdan uzak bir ortamda çok daha iyi koşullarda eğitimli bireyler olarak yetiştirilmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Çocuk haklarının korunmasının Anayasa'da aile ve devlete verilen yükümlülüklerle güvence altına alındığına işaret edilen açıklamada toplumların gelişmişlik düzeyini ortaya koyan en önemli
göstergelerinden sayılan çocuk haklarının, sosyal devlet olmanın da gereği olduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan UNICEF Örgütü başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşun, çocukların yaşadıkları olumsuz koşulları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi yaşam düzeyi sağlamak amacıyla yoğun çabalar yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada uluslararası alandaki çocuk haklarıyla ilgili çalışmaları yakından izleyen ve katkı sağlayan Türkiye'nin, 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin başında geldiği kaydedildi. Açıklamada
şu ifadelere yer verildi: " Milletimizin en yüce temsil makamı olan Meclisimiz de çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi için yaptığı yasal düzenlemelerin yanı sıra komisyonlar aracılığıyla da bu konuda denetim görevini yerine getirmektedir. TBMM'nin açılış günü olan 23 Nisan'ın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmesi, çocuklara verilen önemin en büyük göstergesidir. TBMM, çocuk haklarının geliştirilmesi yönünde yaptığı çalışmaları kurumsal bir yapıya
kavuşturarak daha etkin bir hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla siyasi parti gruplarından temsilcilerin yer aldığı Çocuk Hakları İzleme Komitesi kurulmuştur. Komite bünyesinde oluşturulacak internet sitesi ile çocukların TBMM ile doğrudan bağlantı kurmaları sağlanacaktır. Çocuk haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerin uygulama sonuçlarını izleyecek komite, eksikliklerin giderilmesi için gerekli önerilerde bulunacaktır. Sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının yanı sıra UNICEF gibi uluslar arası
kuruluşların çalışmalarından da yararlanacak komite, çocuk haklarının geliştirilmesi için toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkıda bulunacaktır. Komite üyesi milletvekilleri, yapacakları düzenli toplantılarla, çocuklar tarafından kendilerine iletilen ya da kamuoyu gündemine gelen konular üzerinde araştırma yaparak önerilerini içeren raporlarını TBMM Başkanlığı'na sunacaktır. Dünya ve Türkiye'de ilk kez oluşturulan komite yapacağı çalışmalarla, çocuk haklarının geliştirilmesi konusunda yol gösterici
olacaktır" .
Sekreteryası Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından yürütülecek komitede şu milletvekilleri görev yapacak: " Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara, AK Parti Batman Milletvekili Emin Ekmen, AK Parti Amasya Milletvekili Avni Erdemir, CHP Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur, MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal, DTP Şırnak Milletvekili