Anayasa Mahkemesi, Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) Hazine yardımına ilişkin açtığı davaya ilişkin kararının verdi. LDP, Maliye Bakanlığı'nın siyasi partilere yaptığı Hazine yardımının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde dava açmış ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun, 'devletçe yardım' başlıklı ek 1. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasını istemişti. Ankara 5. İdare Mahkemesi, Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bularak, Anayasa
Mahkemesi'ne itiraz yoluyla başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi de bugün yaptığı toplantıda, maddenin iptal istemini esastan karara bağlayarak, düzenlemenin iptal istemini reddetti.