Emeklilik yatırım fonlarında çeşitli yatırım araçları ağırlıklı olarak bulunabilir. Örneğin fonun %80'inden fazlası kamu borçlanma araçlarından oluşuyorsa kamu borçlanma araçları fonu, likit yatırım araçlarından oluşuyorsa likit fon olarak adlandırılır.

Bireysel emeklilik sistemi'ne dahil olmak isteyen katılımcılar, tercih ettikleri emeklilik şirketi'ne giderek bir emeklilik planı seçmek durumundadır. Emeklilik şirketleri, içlerinden tercih yapabilmeniz için en az 3 emeklilik fonu kurmak zorundadır, ancak katılımcılara daha fazla alternatif sunabilir. Emeklilik yatırım fonları içerisindeki yatırım araçları aşağıda listelenmektedir.

- Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat
- Borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri
- Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar
- Repo işlemleri
- Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri
- Borsa para piyasası işlemleri
- Yatırım fonu katılma belgeleri
- SPK tarafından uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları

Emeklilik planları ve emeklilik planlarına yatırılan katkı payları'nın hangi fonlarda değerlendirileceğini gösteren fon dağılım oranları, katılımcıların yatırım alışkanlıklarına göre çeşitlilik gösterir.
Örneğin, öncelikle birikimlerini korumak isteyen, fiyat ve getirileri daha az dalgalanan yatırımlara yönelmek isteyen kişiler, Devlet İç Borçlanma Senedi ( Likit Fonlar, Kamu Borçlanma Araçları Fonları vs.) ağırlıklı planlar seçerken, öncelikle birikimlerini büyütmek isteyen ve bunun karşılığında birikimlerindeki zaman zaman oluşabilecek dalgalanmalardan etkilenmeyen kişiler, Hisse Senedi, Uluslararası Borçlanma Araçları vb. ağırlıklı planlar
seçebilirler.

Bu seçimleri yaparken mevzuatta belirtilen sınırlamalara uymanız gerekir. Birikimlerinizin, emeklilik şirketi'nin fonları arasından seçeceğiniz fonlarda,
- En az %30'u devlet iç borçlanma senetleri ağırlıklı fonlarda,
- En fazla %15'i yabancı menkuller ağırlıklı fonlarda olmak üzere istediğiniz oranlarda değerlendirilmesini isteyebilirsiniz.

Emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik sistemi'ne dahil olmak isteyen katılımcılara, bu kararlarında yardımcı olabilmek, yatırım alışkanlıklarınıza uygun planlar ve fon dağılımları önerebilmek için katılımcılara Risk Getiri Profili Formu adında bir soru formu doldurur. Bu soru formunun sonuçlarına göre katılımcıya, kendi planları arasında en uygun gördüğü planı önerir. Katılımcı isterse emeklilik şirketi'nin önerdiği plan ve fon dağılımını, isterse kendi tercih ettiği başka bir planı ve fon dağılımını seçebilir.

Emeklilik ve Hayat Sigortaları konusunda 25 yıllık tecrübesiyle ;Bilgi almak yada poliçe yaptırmak için ve konusunda uzman kadrosuyla Türkiyenin heryerinde hizmet veren MERKA Acenteliğine başvuruda bilirsiniz.

MERKA Anadolu Sigorta Acenteliği
Tel ; 0212 542 59 58
faks; 0212 542 59 19
cep ; 0549 542 59 58- 0533 815 20 13
e-mail; meslekisigortam@gmail.com