Gelecek ne kazandıracak? Siz belirleyin...

Hayallerinizi gerçekleştirmek için önerdiğimiz bu sağlam destek sizin, ailenizin, sevdiklerinizin geleceğine güvence sağlar. Yarınlara güvenle adım atmak için süre sonunda istediğiniz birikime şimdiden karar verin. Ve süre sonunda dilerseniz toplu para alın, dilerseniz üç aylık gelir elde edin.

Birikimli hayat sigortası, kişinin tasarruf yaparak kendisini ve taşıdığı hayati riskler nedeniyle de sevdiklerini güvence altına alan sigorta poliçeleridir.

Birikimli Hayat, Birikim ve vefat teminatlarını kapsar.Poliçenizde belirtilen süre sonunda oluşan birikimler tarafınıza ödenir. Beklenmedik bir yaşam kaybı durumundaysa , yakınlarınıza güvence sağlar.

Sosyal güvenlik sistemine üye olan/olmayan yaşlılığında maaş almak isteyen, 18 - 60 yaş arasındaki sağlıklı herkes Birikimli Hayat Sigortası yaptırabilir.

Sigortalı primleri bir havuzda toplanarak T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın öngördüğü yatırım araçlarına yönlendirilir. Bu yönlendirme sonucu elde edilen kar her sigortalıya, yatırmış oldukları prim doğrultusunda kar payı olarak yansıtılır ve ödemiş olduğu primlere eklenir.

Sigortalıların biriken paralarını hayat sigortası şirketleri'nden alabilmeleri için sigorta şirketine 3 yıl aralıksız prim ödemeleri gerekmektedir. Birikimli poliçeler aynı zamanda sigortalıların sakatlık ve vefat risklerini de kapsam altına alır ki bunlar ek teminat olarak değerlendirilir.

Birikimli hayat sigorta primleri döviz veya Türk Parası olarak ödenebilir. Dövizli poliçelerde her yıl prim arttırma zorunluluğu yoktur. Türk Lirası poliçelerde ise primlerin enflasyon oranında artırılması gerekmektedir.

Birikimli Hayat Sigortalarında primlerin yatırıma yönlendirilmesi

Birikimli hayat sigortalarından ödenen primlerden risk primi genel gider ve komisyon gideri kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar yatırıma yönlendirilmektedir. Bu yönlendirme, Hayat Sigortaları Yönetmeliği'ne göre günlük kar payı esasına göre ve sigortalıları korumaya yönelik olarak Yönetmelikte belirlenen menkul kıymet kısıtlamalarına göre yapılmaktadır.

Düzenli prim ödemeleri

Sigorta teminatlarının kesintisiz olarak devamı ve birikimli hayat sigortalarında günlük kar payı gelirinden maksimum oranda faydalanılabilmesi için sigorta primlerinin poliçede belirtilen ödeme planına göre düzenli olarak ödenmesi gerekir. Ülkemizde halen geçerli mevzuat gereğince arada, vadesinden önce yapılacak ekstra
prim ödemelerinin ( zeyilname ile prim ve dolayısıyla teminat artışı yapılmadıkça ) poliçenin kar paylı birikim kapitaline ekstra olumlu bir katkısı olmamaktadır.

Birikimli Hayat Sigorta'nın sağladığı avantajlar

- Küçük tasarruflarla oluşan birikimlerinizi, poliçe süresi sonunda (en az 10 yıl), tercihinize bağlı olarak isterseniz toplu para, isterseniz düzenli maaş olarak alabilirsiniz.

- Poliçe süresinde vefatınız durumunda yakınlarınıza, maluliyetiniz durumunda size son ödenen aylık primin istediğiniz kadar katı tazminat ödenir.

- Vergi avantajı

Hayat sigortası için ödenen primler vergiden düşülebilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3 ve 89/1 maddelerine göre ücretliler ve beyanname veren mükellefler ödendi makbuzlarını muhasebecilerine iletmek kaydıyla vergi avantajı'ndan yararlanabilirler.

Poliçe süresi

Sigorta süresi 10 ile 30 yıl arasında belirlenebilir. Birikim değeri sigorta süresinin uzunluğuyla doğru orantılı olarak artar. Sigortalının sigortaya giriş tarihindeki yaşı ile sigorta süresinin toplamı 70'i geçemez.

Prim ödemeleri

Primler aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık taksitler halinde ödenebilir. Prim ödeme periyodu, sigorta yılı başında belirlenir ve sigorta süresi içinde uygun dönemlerde değiştirilebilir. Örneğin, sigorta ettirenin prim ödeme periyodu 3 aylık ise ve prim ödeme periyodunu yıllık olarak değiştirmek istiyorsa, ancak dördüncü çeyreğin sonunda prim ödeme periyodunu yıllık olarak değiştirebilir.

Prim tutarınızı isteğinize göre kendiniz belirleyebilirsiniz. Ancak, aylık prim taksit tutarı 120 YTL, 50 Usd/Euro'dan daha az olarak belirlenemez.

Vergi indiriminden yararlanma

Gelir Vergisi mükellefiyseniz, ödediğiniz primleri Gelir Vergisi Kanununda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi matrahınızdan indirebilme hakkına sahipsiniz. Ödediğiniz primleri brüt gelirinizin %5'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahınızdan düşebilirsiniz. Bu şekilde, vergi diliminize göre değişen oranlarda
vergi avantajı elde edersiniz.

Emeklilik ve Hayat Sigortaları konusunda 25 yıllık tecrübesiyle ;Bilgi almak yada poliçe yaptırmak için ve konusunda uzman kadrosuyla Türkiyenin heryerinde hizmet veren MERKA Acenteliğine başvuruda bilirsiniz.

MERKA Anadolu Sigorta Acenteliği
Tel ; 0212 542 59 58
faks; 0212 542 59 19
cep ; 0549 542 59 58- 0533 815 20 13
e-mail; meslekisigortam@gmail.com