TOPYEKÜN SEKTÖREL GELİŞİM VE KÜRESEL REKABETTE ETKİN OLMANIN İLK YOLU TANITIMDIR!
Küresel rekabette, dış ticarette etkin olmanın ilk yolunu açarak sektörel tanıtım-pazarlamayı sağlayan tanıtım gruplarının kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin tebliğde değişiklik içeren yeni tebliğle ilgili sanayiciler arasındaki tartışma sürerken konuyla ilgili önemli bir açıklama da Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür’den geldi.
Reha Gür, PAGDER olarak sektörel ihtiyaç analizlerinin doğru yapılarak etkin pazarlama-tanıtım stratejileri oluşturan; tanıtım bütçesine katkı sağlayan sektör ve tüm alt kırılımların adil tanıtımlarının yapıldığı yapıları desteklediklerini söyledi. Yurt içinin yanı sıra yurt dışı tanıtımların, hedef odaklı pazarlama stratejilerinin her zaman büyük önem taşıdığını vurgulayan Gür, bu kriterleri taşıyan sektörel tanıtım gruplarının global ölçekte yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuçlar yarattığını hatırlattı. Gür, “Bazı sektörel tanıtım gruplarının yürüttüğü projeler, pazarlama faaliyetleri ile yüzde 200’leri aşan ihracat artışı sağlanabildiğini görüyoruz. Sektörel tanıtımın, pazarlamanın büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu kapsamda, 17 Mayıs 2016 tarihinde, Türkiye plastik sektörüne dış pazarlarda daha yoğun ve odaklanmış bir tanıtım imkanı sunmak, sektörümüzün dünya ölçeğinde rekabet gücünü yükselterek ihracata yöneltme ve ihracatı artırma hedefi üzerine yepyeni bir oluşum olarak Plastik Tanıtım Grubu’nun kurulması adımını son derece faydalı buluyoruz. Ayrıca plastik sektörünün tanıtımının dolaylı olarak plastik algısına yapacağı olumlu katkı ile geliştirilebilecek pazar artışı; yerli tüketicide de dolaylı olarak oluşacak yerli plastik ürünün kalite algısıdır. Bu da dış ticaretimize olumlu destek verecek ayrı bir unsurdur” dedi.
Gür, yaptığı açıklamada ayrıca sektörün topyekün gelişimini, menfaatini gözeten tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile sektörün önünü açarak dış ticareti artırma hedefi taşıyan Plastik Tanıtım Grubu’nun kurulması için dün destek verip bugün makul sebeplere dayanmadan sadece kişisel çıkarlar, menfaat çatışmaları nedeniyle bu yapıya karşı çıkılmaması gerektiğini de vurguladı. Reha Gür, “Bugün Plastik Tanıtım Grubu’na karşı çıkanların çoğunluğu, yeterli pazarlama bütçesine sahip kurumsal yapıların borazanlığını yapanlardır. Biz PAGDER olarak, yüzde 99’dan fazlası KOBİ’lerden oluşan sektörün geleceğini güvene almanın yolu olan ihracat hamlesine yönelik adımların sesi olmaya çalışıyoruz. KOBİ’lerimiz ihracatın yüzde 90’ına yakınını yaparken, maalesef devlet desteklerinin birçoğundan faydalanamıyorlar. Sadece büyük firmaların sesi olmak yerine haklının yanında yer almayı kendimize prensip edinmeliyiz. Bir yerde bir yanlış olursa tabii ki düzeltilmesi için hep beraber adımlar da atarız. Ancak, henüz bu yılın Mayıs ayında doğmuş bir yapıyı hemen boğmaya çalışmak niye?!” dedi
Reha Gür; tanıtım gruplarının ayrıca 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’ne, demokrasimize yapılan darbe saldırısının ülkemizdeki sektörlerin potansiyelini etkileyemediğini, üretimin her sektörde kaliteli ve yüksek kapasiteli bir şekilde aynen devam ettiğini de dünyaya anlatmaya katkı sağlayabilecek yapılar olduğuna dikkat çekti.
Avrupa’nın 2., dünyanın ise 7. büyük üretim kapasitesini oluşturan; plastik mamullerde dış ticaret fazlası veren, iç pazar talebinin yüzde 85’ini karşılayan Türkiye plastik sektörünün gözünü diktiği, zorlu rekabet koşullarının yaşandığı dünya ve Avrupa zirvesindeki hedefine ulaşmak için yurt dışında yoğun ve odaklı bir tanıtım-pazarlama yapılması amacıyla kurulan Plastik Tanıtım Grubu’nun da yer aldığı sektörel tanıtım grupları ile ilgili tebliğ değişikliğine karşı sanayiciler sesini yükseltmeye devam ediyor.
Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütlerinden olan ve bugün 500’ü aşkın üyesi bulunan plastik sanayicilerinin etkin temsilcisi Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür de konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Sektörel Tanıtım Grupları’nın çalışmalarının katkısı ile bazı sektörler ihracatını yüzde 200’den fazla artırdı!
Sektörel ve ürün ihtiyaç analizlerinin doğru yapılarak etkin pazarlama-tanıtım stratejileri oluşturan; tanıtım bütçesine katkı sağlayan sektör ve tüm alt kırılımların adil tanıtımlarının yapıldığı yapıları PAGDER olarak desteklediklerini söyleyen Reha Gür, bu kriterleri taşıyan sektörel tanıtım gruplarının global ölçekteki çalışmalarının olumlu sonuçlarını hatırlattı. Türkiye plastik sektörünün dış pazarlarda yapılan doğru tanıtımları-pazarlama faaliyetlerini son derece faydalı bularak desteklediklerini vurgulayan Reha Gür; doğru projeler üreten, etkin tanıtım ve pazarlama yapan sektörel tanıtım gruplarının varlığının güçlendirilerek, sayılarının artarak devam etmesi gerektiği inancını paylaştı. Gür, tanıtım gruplarının yaptığı çalışmaların da katkısıyla bazı sektörlerde ihracatta yüzde 200’lerin üstünde artışlar olduğu gerçeğine dikkat çekti.
Gür, “Şüphesiz ki, ihracat olanakları oldukça kısıtlı olan, katma değer yaratmayan, içinde bir inovatif yön bulunmayan, sadece hacim olarak varlığı görünen, üreticisine dahi yeterince katma değer yaratamayan ürünlerin de farklı değerlendirilip o ürün gruplarının karlılığının artırılması adına neler yapılabileceği iyi analiz edilerek konunun üzerine profesyonelce gidilmeli” dedi.
Plastik sektörümüzü dış pazarlara tanıtmayı, pazarlamayı amaçlayan ve henüz 2016 Mayıs ayında doğmuş olan bir yapıyı hemen boğmaya çalışmamalı!
Reha Gür; 17 Mayıs 2016 tarihinde, dış ticaret mevzuatı kapsamında Ekonomi Bakanının izni dahilinde kurulan Plastik Tanıtım Grubu ile Avrupa ve dünyada önemli bir konumda bulunan Türkiye plastik sektörünün gücünü artırarak ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtan, Türk üretimi plastiği kalitesi ve sağlıklı yönlerini öne çıkararak bilinirliğini artıran dünyaya pazarlayan projeleri hayata geçiren Plastik Tanıtım Grubu’nun çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan plastik sektörünün topyekün gelişimi, dış ticarette fırsatların yaratılması, ülkemizde üretilen kaliteli plastiğin dünyada bilinirliğinin artırılması amacı ile kurulduğunu belirtti.
Çoğunluğu küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşan plastik sektörünün gelişmesi, tanıtımı için fırsatlar yaratmayı, ihracat yapan firmalar haline getirmeyi hedefleyen çalışmalar yapan;daha yoğun ve odaklanmış bir tanıtım imkanı sunan, pazarlamaya doğrudan katkı sağlayan yapıları her zaman desteklediklerini söyleyen Gür;“Dış pazarlarda var olmanın ilk ve etkin yolunun daha iyi bir tanıtım ve pazarlama olduğu gerçeği ışığında bu karşı çıkmalar kişisel çıkar ve menfaat çatışmalarından mı kaynaklanıyor?, diye detaylı bakmak lazım” dedi.
“Bir yerde bir yanlış olursa tabii ki düzeltilmesi için hep beraber adımlar da atarız. Ancak, henüz bu yılın Mayıs ayında doğmuş bir yapıyı hemen boğmaya çalışmak niye?!” diyen Gür, “Türkiye plastik sektörünü yüksek katma değerli ürünlere taşımak ve bu gelişimi tanıtmayı amaçlayarak dış ticarette potansiyelimizi göstermek hedefi ile oluşturulmuş olan Plastik Tanıtım Grubu’na karşı çıkışın, bindikleri dalı kesmeye çalışanların nedenlerinin çok iyi analiz edilmesi gerekir. Tanıtım gruplarının yapacağı doğru ve etkin çalışmalar sonucunda; sektörel bazda artacak ihracatta elde edilen sermayenin yüksek katma değerli ürünlere geçiş, inovasyon, Ar-Ge, Ür-Ge ile sektörümüzün top yekün gelişimini sağlayabileceği, yapısal sorunlara çözüm için de kaynak yaratabileceği neden düşünülemiyor, kim neden çekiniyor?!” dedi.
Kısa vadeli söylemlerle sektörün tamamına yansıyacak zararların yolunu açmamak gerekir!
Şu andaki durumu, yeni bir ürünü onaylamaya korkan Ar-Ge yöneticisinin durumuna benzeten Reha Gür, “Böyle bir durumda hiçbir onay vermezseniz hiçbir adım atmazsınız; hiçbir risk almadığınız için de sorun da yaşamazsınız. Ama firmanız da atılım yapamaz ve zaman içinde rekabete dayanamaz. Bu işler, krizde şirket yönetmeye benzer. Maalesef acemice usta-çırak yaklaşımlarıyla, uzun vadeli öngörüyle değil, kısa vadeli yaklaşımlarla, bugün popülarite kazanma heyecanıyla söylem geliştirenler, ülke ve sektörün geleceğine dair önemli konuları hiçbir kıyaslama yapmadan, analiz etmeden kamuoyuyla paylaşarak sektörün tümüne yansıyacak önemli zararların yolunu açmaktadırlar. Tanıtım, her sektör için hayati bir gerekliliktir. Verimliliği, sürdürülebilir büyümeyi artırmak için katma değerli, yenilikçi ürün sunmanın yanı sıra etkin pazarlama ve tanıtım yapmak hem birim maliyetleri azaltır hem de pazarınızı büyütür.Ama krizde de paniğe kapılanlar, ilk önce pazarlama, tanıtım, reklam gibi en kritik konulardaki bütçeleri kısar; fayda-maliyet analizine, ne getirip, ne götüreceğine bakmazlar. Doğrusu bu mudur peki?! Bir milyon dolarlık ihracattan yapılacak toplam kesinti 500 dolar iken, yurtdışında herhangi bir plastik dergisine verilecek tek sayfa reklam bedelinin 1.500 dolardan çok daha fazla olduğu dikkate alındığında; Plastik Tanıtım Grubu’na yönelik saldırının hedefinin farklı olduğunun apaçık ortadadır. Bugün yaygara kopartanların da Plastik Tanıtım Grubu’nun kendi alt sektörü özelinde kurulması için yazılı talepleri hala köşede duruyor. Tüm bunların ardını iyi okumak lazım” dedi.
Tanıtım ve etkin pazarlama faaliyetleri her sektör için hayati bir gerekliliktir!
Reha Gür, tüm dünyada stratejik önem taşıyan ve geleceğin malzemesi olarak ihracatta ağır koşullarla zorlu bir rekabetin yaşandığı plastik alanında Türkiye’nin sektörel bir tanıtım grubunun olmamasının sektör adına önemli bir kayıp olacağını belirtti. Gür, “İhracatımızı, katma değerimizi, teknolojimizi geliştirmek için daha fazla imkân yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdüren sektörümüzün bu emeklerini, başarılarını tanıtmak için doğru pazarlama ve tanıtım stratejileri üreten, tanıtım bütçesini başarılı, etkin projelerle kullanan bir yapının daima olması gerekliliğine inanıyoruz” dedi.
Plastik sektörü dahil tüm sektörlerin tanıtılması gerektiği inancını taşıdıklarını söyleyen Reha Gür, “Temsilcisi olduğumuz sektörümüzün daha hızlı büyümesini, gelişmesini sağlayan her tür tanıtımı, pazarlama faaliyetlerini PAGDER olarak yapmayı sürdürürken sektörümüze, sektörümüzün tüm alt kırılımlarına, üyelerimize fayda getirecek doğru çalışmaları, adımları daima destekleyeceğiz. Bu konularda dün nasıl savaşıyorsak bugün de bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” dedi.