Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan, “Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda üniversitemiz ‘teknoloji ve inovasyon’ konusuna büyük önem vermektedir” dedi.
Geleceğin imalat teknolojisinin yerli hedefler doğrultusunda geliştirilmesi için çalışmalar yapan Gazi Üniversitesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek “Eklemeli İmalat Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kurulması için harekete geçti. Konuyla ilgili Gazi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Geleceğin fabrikaları olarak adlandırılan 4. Sanayi devriminde önemli yer tutan eklemeli/katmanlı imalat alanı ülkemizin teknoloji haritasında devlet politikası olarak ele alınırken merkezin 3 yıl içinde hayata geçmesi bekleniyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın yönlendirmesi ile bu alanda birikimi olan kurum/kuruluşların bir araya getirilmesi sonucunda Gazi Üniversitesi’nin öncülüğünde kurulacak olan merkezde başta üniversiteler olmak üzere savunma sanayi ve diğer sektörlerin merkezde aktif rol alması sağlanacak” denildi.

“Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda üniversitemiz ‘teknoloji ve inovasyon’ konusuna büyük önem vermektedir”
Ülkenin hedefleri doğrultusunda çalışma yaptıklarını ifade eden Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan, geleceğin teknolojisi olarak tanımlanan eklemeli imalat teknolojisinin yerli ve milli üretim için vazgeçilmez önemde olduğunu belirtti. Eklemeli İmalat için “imkansızı üreten teknoloji” tanımlamasını yapan Uslan, “Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda üniversitemiz ‘teknoloji ve inovasyon’ konusuna büyük önem vermektedir” şeklinde konuştu.
Açıklamada, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin “Eklemeli İmalat Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi” aracılığıyla çıktılara dönüşmesi hedeflenirken projenin ülke hedefleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilmesi amacıyla araştırma merkezinin kurulumunda ve altyapıyı oluşturacak ekipman seçiminde, başta Türkiye havacılık ve savunma sanayiinin ihtiyaçları olmak üzere merkezin kurulacağı bölgedeki organize sanayi bölgelerindeki kuruluşların üretim/ekipman beklentilerinin dikkate alınacağı, araştırma merkezi kurulduktan sonra, projeyi destekleyen kuruluşların beklentileri ve bölgedeki makina imalat sektöründeki firmaların potansiyelleri de dikkate alınarak, havacılık ve savunma sektörü ile makina imalat sektörüne yönelik özgün tasarımların geliştirilmesinin ve parça üretimlerinin yapılabilir hale gelmesinin sağlanabilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Yeni nesil imalat teknolojilerinden olan eklemeli imalat birçok ince tabakanın üst üste serilerek malzeme eklenmesiyle parça üretiminin yapıldığı bir grup teknolojisi olarak sunulurken, Gazi Üniversitesi öncülüğünde Kalkınma Bakanlığı’na önerilen altyapı projesi ile geleceğin imalat teknolojisi olarak nitelendirilen bu alanda Türkiye’nin rekabet gücünü artırması, ilgili teknolojik gelişmeleri sağlaması ve katma değeri yüksek özgün teknolojik ürün ve bilgi üretilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
“Eklemeli İmalat Teknolojileri Araştırma Ve Uygulama Merkezi”nde yurt dışı akademik işbirlikleri sayesinde, Avrupa Birliği çerçeve programlarına ve ikili işbirliği programlarına özellikle bu konuda ortak araştırma projelerinin hazırlanması ve ortak doktora derecesi verilebilmesini sağlayacak eğitim-araştırma alt yapısının oluşturulmasının da hedeflendiği belirtildi.
Araştırma merkezi çalışmalarının ülke hedefleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilmesi amacıyla tüm faaliyetler geniş bir paydaşlar kurulu ile planlanacağı ve Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde oluşturulan paydaşlar kurulunda; T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., ROKETSAN A.Ş. ve FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. yer alacağı bilgisi verildi.