Bilgi toplumunda artık çalışanlarında çok yönlü beceri sahibi, karmaşık hizmet içi ve dışı ilişkileri kavrayabilen yeterlilikler ve etkili takım çalışmasına uyma yeteneği aranıyor. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her meslekte olduğu gibi eğitim sektöründe de yeni bilgi ve teknolojilerin öğrenilmesi ve öğretmenlerin de bu konularda yetiştirilmesini zorunlu kılıyor.
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğretmenlerinin değişen çevre koşullarına hızla uyum göstermelerini sağlamak ve kişisel yetkinliklerini artırmak amacıyla kurulan Kültür Koleji Eğitim ve Geliştirme Merkezi (KÜGEM) 2016-2017 kış dönemi eğitim süreci başladı.  Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji bünyesinde verilecek eğitimlerin genel bir haritasını çıkarıldı. Bu eğitimler; okullar, unvan düzeyleri ve bölümler bazında gruplandırılarak her bir grup için ayrı ayrı eğitim planları geliştirildi.
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji okullarındaki yönetsel ve operasyonel süreçlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak hizmet-içi eğitimler, paneller, söyleşiler, konferanslar ve etkinlikler hazırlayarak sonuçlarını değerlendiren KÜGEM programında; kodlama ve mobil uygulamalardan  yaratıcı dramaya, STEM’den toplumsal cinsiyet eğitimlerine kadar pek çok farklı alanda öğretmenler eğitimlere ve atölye çalışmalarına katıldılar, Google Cardboard için geliştirilmiş sanal gerçeklik uygulamalarını birebir deneyimlediler.