Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, “BT Koroner Anjiyografi” hakkında bilgilendirici bir açıklama yaptı.
Doç. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, hipertansiyon veya şeker hastalığı olan, sigara kullanan, kan yağları yüksek veya ailesinde kalp hastalığı öyküsü olanların kalbini kontrol ettirmeyi ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. Halk arasında ‘kansız anjiyo’ olarak bilinen bilgisayarlı tomografi ile yapılan koroner anjiyografide (BT Koroner Anjiyografi), koroner damarların yaklaşık 6 saniye gibi kısa bir sürede görüntülenebildiğini anlatan Özbülbül, “Bu işlem sırasında kol damarından kontrast madde adı verilen bir ilaç verilmektedir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olmayan hastalarda bu ilaç kullanılabilmektedir. Kansız anjiyo olarak bilinen koroner BT anjiyografide, tetkik biter bitmez kişi normal hayatına dönmektedir. Kalbe yeni damarın takıldığı durumlarda (Bypass ameliyatı), takılan damarın açık olup olmadığının kontrolünde de koroner BT anjiyografi kullanılmaktadır. BT anjiyografi kalp zarı (perikard) hastalıklarında da faydalı bilgiler vermektedir. Bunun dışında BT anjiyografi koroner damarlarda ateroskleroza bağlı oluşan kireç plaklarının görüntülenmesinde ve bu plakların sayısı ile miktarının hesaplanarak koroner damarlarla ilgili hastalık açısından risk değerlendirilmesinde tek tetkiktir. Özetle kol damarından ilaç verilerek yapılan, hastanın tetkik odasına girmesi ve tetkik dahil toplam sürenin birkaç dakika ile sınırlı olduğu, kısa işlem süresine rağmen kalp sağlığı açısından çok kıymetli bilgiler veren bu tetkiki, uzman kardiyologların değerlendirip önerdiği hastalarımız ESOGÜ Hastanesi Radyoloji Servisi, Toraks Radyolojisi bölümünde yaptırabilirler” diye belirtti.