Omurilikfelcinintedavisiiçinyapılanaraştırmalarakaynakbulmakamacıylabusenedördüncükezdüzenlenecek Wings For Life DünyaKoşusu’naünlüisimlerdençağrı var.OyuncuMüjdeUzmanile Ayşe Tolga, sunucuMerve Toy veTanemSivargibiisimlerkatılımvebağışadestekiçinhazırlanantanıtımfilmindebirarayageldi. Wings For LifeDünyaKoşusu, 24 ülkeileaynıanda7 Mayıs’taİzmir’degerçekleşecek.İzmir ayağınakatılamayanlarise İstanbul BelgradOrmanı’ndayapılacak App Run’akatılarakya da Wings For Life uygulamasınıakıllıtelefonlarınaindiripdiledikleriyerdekoşarakbu global hareketinbirparçasıolabilecekler.

DünyadaveTürkiye’desayılarımilyonlarıbulanomurilikfelçlileriiçinyapılançalışmalarakaynaksağlamakamacıyladüzenlenenWings For Life DünyaKoşusu’nundördüncüsü, 24 ülkeyleaynıanda7 Mayıs’taİzmir’degerçekleşecek.Formatıyladünyaüzerindekihiçbiryarışabenzemeyenveşuanakadar 17 milyon Euro toplamayıbaşaranorganizasyonunTürkiyeayağına da birçokünlüisimdestekveriyor.
Wings For Life DünyaKoşusu’nunTürkiye’dekielçileri, yarışınamacınıanlatantanıtımfilminde “KoşamayanlariçinKoşuyoruz” mesajınıverdi. TürkiyeOmurilikFelçlileriDerneğiBaşkanYardımcısı Semra Çetinkaya,engellisporcularEnesGünelveBahattinHekimoğlu, oyuncuMüjdeUzmanileAyşe Tolga, sunucuTanemSivarveMerve Toy, Survivor eskişampiyonuMerveOflaz, fitness eğitmeni Murat Bürile Red Bull sporcularıYağız Avcı ve Ahmet Arslan bu global hareketidahafazlakişiyeduyurmakiçinçalışıyor.Sosyalmedyapaylaşımlarıylakoşuyahazırlıksüreçleriniveorganizasyondetaylarınıanlatarakdestekçağrısındabulunanünlüisimler, Wings For Life World Run’ıntanıtımfilmindede birarayageldi.
OrganizasyonunduyurusunadestekvermeninyanısıraMüjdeUzman, Murat Bürve Ayşe Tolgagibiisimlerİzmir’dedüzenlenecekolan Wings For Life World Run’dayerlerinialırken, MerveToy ve Irmak Kazukkayıtlarıdolan İzmir koşusunakatılamayanlariçin İstanbul BelgradOrmanı’ndadüzenlenecekolan App Run’dakoşacaklar.BelgradOrmanı’ndasanalyakalamaaracıileyapılacakuygulamakoşusuiçinkayıtlarhttp://www.wingsforlifeworldrun.com/int/en/app-run-istanbul/adresindesürüyor.