YUSUF ZENGİN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Toplantısı, Ankara’da düzenlendi. Toplantıda İstanbul Havalimanı ve Taşınma Süreci ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Genel Müdür Yardımcısı Can Erel’in Sivil Havacılık Meclis Başkan Yardımcısı olarak katıldığı toplantıda; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile bir araya geldi. Sivil havacılık endüstrimizin emniyet ve güvenliği ile ticari ve endüstriyel faaliyetlerin durumunun ele alındığı toplantıda, D-8 Ülkeleri Genel Sekreterliği, TeknoparkAnkara ve STM şirketleri tarafından örgütsel yapı ve sivil havacılık ilişkili faaliyetleri değerlendirildi.

TAŞINMA SÜRECİ KONUŞULDU

Toplantıda ayrıca Yeni Havalimanı ve Taşınma Süreci ile ilgili Değerlendirmeler ve 2018 yılı 3. çeyrek havacılık verilerinin değerlendirmesi ve 2019 yılı beklentileri de ele alındı. Toplantı sonunda yayınlanma aşamasında olan ‘TOBB 2018 Sivil Havacılık Raporu’ hakkında meclis üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı kapsamında SHGM Toplumsal Cinsiyet Dengesi girişimi ve ilgili komisyon ve kurullarının faaliyetleri de gündem maddesi olarak ele alındı. Türkiye’de ‘8 Mart Havacı Kadınlar Haftası’  içinde 2019 yılında ‘Havaalanında Kadın’ teması düzenlenecek etkinliklere aktif katılım beklendiği belirtilerek ilgili karar vericilere çağrı yapıldı.


TCDGK Başkanı Can Erel tarafından sivil havacılıkta toplumsal cinsiyet dengesi geliştirilmesi farkındalığı ve destekleri için TOBB-TSHM adına Meclis Başkanı Teoman Tosun’a bir teşekkür belgesi sunuldu.