Kuzeybatı Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ile Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkeler arasındaki dış ticaret hacmi, 2018’de yıllık % 13.5 artışla 291.5 milyar yuan (43 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı. Perşembe günü açıklanan bölgedeki gümrük verilerine göre, bu rakam geçen yıl bölge limanları boyunca gerçekleşen toplam dış ticaretin yüzde 98.2'sini oluşturuyor.

Bölgenin Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelere yaptığı ihracat yüzde 0,7 artışla 152,1 milyar yuan, bu ülkelerden yaptığı ithalat ise bir önceki yıla göre % 31,7 artış göstererek 139,4 milyar yuan oldu.

Gümrük istatistiklerine göre, Rusya ve Orta Asya ülkeleri Xinjiang’ın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Bu ülkeler arasında Kazakistan104,9 milyar yuan ticaret hacmi ile bölgeyle en fazla ticaret yapan ülke olurken Rusya 61,3 milyar yuan ticaret hacmi ile ikinci sırada yer aldı. Ayrıca Xinjiang’ın,   İspanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan da dâhil olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ile olan dış ticaretinin büyüme hızı da ikiye katlandı.

Bölgeden Kuşak ve Yol ülkelerine yapılan ihracatta mekanik, elektrikli ve emek yoğun ürünler ana ihraç kalemleri olurken bu ülkelerden yapılan ithalatta enerji ve doğal kaynaklar ana ürün grubunu oluşturdu.  

Xinjiang’ın dış ticaretini kolaylaştırmak için gösterdiği çabalar da meyveleri vermeye başladı. Gümrük verilerine göre, bölgedeki ortalama gümrük işlemi tamamlama süresi 2018'de bir önceki yıla göre yarı yarıya düştü. Bunun sonucu olarak dış ticaret işlemlerinin verimliliğinde büyük ilerlemeler sağlandı.