Çin Merkez Bankası, Çin'in para politikasının halen büyük bir alana sahip olduğunu ve sözde nicel gevşeme politikası uygulanmasına gerek duyulmadığını belirtti.

Çin Merkez Bankası tarafından dün, Çin'de 2018 yılının dördüncü çeyreğinde uygulanan para politikasına ilişkin durum raporu yayınlandı.

Raporda, Çin'in para sürme mekanizmasının esas olarak ekonominin gelişimi ile makro düzenleme ihtiyaçlarına hizmet verdiği ve farklı dönemlerde ve zamanında ayarlama yaptığı kaydedildi.

Raporda, Çin'in ödemeler dengesinin 2014 yılından bu yana daha da dengeli bir hale geldiği vurgulanarak, Çin Merkez Bankası'nın açık piyasa operasyonu, orta vadeli borç verme tesisi (MLF), ipotekli ihtiyaç kredisi (PSL) gibi araçlarla piyasaya para sürdüğü ve ulusal ekonominin önemli alanları ile zayıf kalkalarına güçlü destek sağladığına işaret edildi.

Raporda, şu anda para politikasının halen geniş bir alana sahip olduğunun, Çin Merkez Bankası'nın finans piyasasından devlet tahvili dahil varlık satın almasının pek fazla bir anlamı olmadığının ve sözde nicel gevşeme politikası uygulanmasına da gerek duyulmadığının altı çizdi.