Çin'in en üst düzey liderleri, 6 mart Çarşamba günü Pekin'de, yüksek nitelikli gelişmeye yönelme hususunda daha fazla çaba çağrısında bulundu. 
 
 Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politik Bürosunun Daimi Komitesi üyeleri Li Keqiang, Wang Kang ve Han Zheng, bu türden görüşlerini ülkenin en üst yasama ve danışma organının yıllık toplantısında belirtti.
 
 3.Ulusal Halk Kurultayı (National People's Congress - NPC) dolayısıyla Güneydoğu Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi delegelerinin panel tartışmasına katılan Başbakan Li Keqiang, Xi Jinping'in "Yeni Bir Dönem için Çin'e Özgü Sosyalizm konusundaki Düşünceleri"ni izlemenin, ülke gelişiminin tam da daha fazla ve daha ağır sorun ve risklerle yüzleştiği 2019'da, öneminin altını çizdi.
 
 Ekonomik büyümeyi uygun ölçüler içinde tutma, yüksek kaliteli gelişmeyi teşvik etme yolunda çağrı yaptı. Reel ekonomik sektör üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla planlanan vergi ve harç kesintilerinin ödünsüz uygulanmasını ısrarla talep etti.
 
 Ekonomi ve tarım sektörlerinden siyasal danışma üyelerinin ortak panelinde ise, Çin Halk Siyasal Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı  Wang Yang, yüksek nitelikli gelişmeye ve arz ekonomisi yapısal reformuna odaklanmalarını; soruşturma ve araştırmalarını derinleştirmelerini önerdi. Ayrıca Wang, danışma meclisi üyelerinden, halkı ekonomideki değişimleri doğru yorumlamaya ve ülkenin gelişmesini desteklemeye yöneltmelerini istedi. 
 
 Başbakan Yardımcısı Han Zheng ise, Hong Kong yasa yapıcılarının yuvarlak masa tartışmalarına katıldı. Hong Kong'un kendini uluslararası bir inovasyon ve teknoloji merkezi konumuna getirme iddiasına desteğini ifade ederek Hong Kong halkını, özellikle de gençlerini, iş kurmaya ve "Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez"inde çalışmaya teşvik etti.
 
 Han ayrıca Macao yasa yapıcılarının da panel tartışmasına katılarak Macao'nun yeni gelişme alanlarını, turizmini ve fuar endüstrisini geliştirme çabalarının destekleneceğini belirtti.