Çin, hastaların mali yükünü hafifletme çabası göstererek daha çok sayıda kanser ilacını sağlık sigortası kapsamına giren ilaçlar listesine sokmayı planlıyor. Böylece bu ilaçlar da sağlık sigortası tarafından ödenecek.

 Ulusal Sağlık Sigortası Yönetimi (National Healthcare Security Administration - NHSA), sağlık sigortası kapsamını genişletme amacıyla açıkladığı belgede kanser ilaçlarından başka, ender görülen hastalıklara, kronik rahatsızlıklara ilişkin ilaçlar, çocuklara veya ilk yardım tedavisine yönelik olanları da uzatılmış bir "ödemeye tabi ilaçlar" listesi arasında saydı.

Belgeye göre, kapsama alınanlar, Ulusal Tıp Ürünleri Yönetimi (National Medical Products Administration) onayıyla piyasaya 31 Aralık 2018 tarihinden önce çıkmış olan ilaçları kapsayacak.

 Yine aynı belgeye göre ödemeye tabi mevcut ilaçlardan üretimi, satışı ve kullanımı ulusal ilaç düzenleyiciler tarafından yasaklanmış bulunanlar listeden çıkarılarak, Haziran 2019'da yayımlanacak yeni bir listede bulunmayacaklar.  

 Ekim 2018'de, 17 adet kanser ilacı, Çin sağlık sigortası kapsamında ödenmeye tabi kılınan  ilaçlar listesine dâhil edilmişti; NHSA ve ecza şirketleri arası müzakerelerden sonra fiyatları da ortalama yüzde 56,7 oranında düşürülmüştü.