Çin'de 518 milyon yıl öncesine ait yeni bir fosil, yerleşim yerinde bulundu. Fosil üzerinde yapılan ilk araştırmalara göre, büyük oranda yeni bir tür olduğuna dikkat çekildi.

Çok iyi korunmuş Qingjiang yerleşim yeri, bilim insanlarına, kalıntılar arası bazı boşlukları doldurma ve en eski hayvan ekosistemi hakkında daha net bilgilere sahip olma olanağı veriyor.

Bu yer, yalnızca iyi durumdaki fosiller değil yumuşakça organizmalarını da içermesi bakımından benzersiz. Organizmaların bazıları mercanlar, süngerler, deniz şakayıkları, denizanaları, ktenoforlar, eklembacaklılar, minik omurgasızlar ve mikroskopik fosiller.

İnceleme, 21 Mart Perşembe günü "Science" dergisinde yayımlandı.

Bu keşif, 1909'da Kanada'nın Rocky Mountains bölgesindeki etkileyici Burgess Shale, Çin'in Chengjiang ve Avustralya'nın Emu Bay Shale yerleşim yerleri ile kıyaslanabilecek nitelikte. Burgess 508 milyon yıl öncesine kadar gidiyor ve çok iyi korunmuş fosiller içeriyordu.

Bu sitler bilim insanları için altın değerinde olup 540 milyon yıl önce Kambriyen döneme kısa süre içinde son derecede çeşitli bir canlı popülasyonunun birdenbire belirmesi sürecine ait bilgi taşıyor. Araştırmacılar son yıllarda, Qingjiang gibi, Kambriyen patlamaya ilişkin önemli bulgular içeren çok yerleşim keşfettiler.

Qingjiang'da çalışan bilimciler kendi keşiflerinin diğer sitlere rakip olabileceğini, çünkü hem Burgess'ten on milyon yıl eski olduğunu hem de görece en çeşitli türlere sahip olduğunu söylüyorlar. Northwest University Jeoloji Bölümü profesörlerinden Xinliang Zhang, bulunan değişik türlerin evrimin ilginç bir görünümünü sergilediğini belirterek "Bu kadar çok kambrien dönem yaratığının korunmuş olması çok mükemmel; bazıları acayip, bazıları da bugün gördüklerimiz ve bildiklerimiz gibi" diyor.

Yerleşim, Çin'in Hebei Eyaleti'ndeki Danshui nehri kıyısında bulundu. Yeri, diğer fosil yerleşim yeri Chengjiang'ın takriben 652 mil kuzeydoğusunda. İlginç olan iki bölgedeki türlerin ancak %8 kadarının aynı olması. Bu, Kambriyen patlamasından sonra çeşitliliğin nasıl birden yaygınlaştığını kanıtlıyor.

Zhang'ın açıklamasına göre araştırmacılar, burada çok sayıda inceleme yaparak bu bölgede yaşayan canlı türlerinin birçok yönünü ortaya çıkarmaya çalışacaklar.

Araştırmaya doğrudan doğruya katılmayan, İsviçre, Lozan Üniversitesi paleontolojistlerinden Allison Daley, buradaki biyolojik yaşamın incelenmesi paleo-çevre koşullarının, Kambriyen patlama sırasında ekolojik yapılanmayı ve evrimsel faktörleri nasıl etkilediğini keşfetme fırsatı sağlaması bakımından heyecan vericidir" dedi.