Asya için Boao Forumu, bir tür sivil toplum forum organizasyonudur. Boao Forumu bünyesinde, Asya'nın ve diğer kıtaların  hükümet, iş dünyası ve akademi liderlerini bir araya getiren üst düzey forumlar düzenlenir. Bunlar, konuk oldukları forumlarda bu çok dinamik bölgenin ve genel anlamda dünyanın en can alıcı sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunur, bu çerçevede vizyonlarını paylaşırlar. Nitekim bazı çevreler bu işlevi dolayısıyla Boao Forumu'n, işlevini biraz da basitleştirerek "Asya'nın Davos"u olarak nitelendiriyorlar.
 
Boao, Çin'in bir turizm cenneti yapmaya yöneldiği Hainan Adası'nda yer alıyor. Bu yılın forumu, ticari korumacılığın tırmandığı ve küresel ekonomi üzerinde baskıların yoğunlaştığı bir ortamda; dünyanın sürdürülebilir bir kalkınmayı başarma yolunu aramaya acilen ihtiyaç duyduğu bir süreçte yapılıyor. Kısaca BFA diye anılan Asya için Boao Forum'unda (Boao Forum for Asia-BFA) Çin, kendi görüşlerini yüksek bir tonda ve açıklıkla dile getiriyor.
 
Çin Başbakanı Li Keqiang, 28 Mart 20129 Perşembe günü Hainan'da gerçekleşen BFA açılış toplantısında, beliren fırsatları yakalamak, sorunları kavramak, işbirliği içinde kazan-kazan çözümleri aramak ve küresel ekonomiye açık görüşlülük, kapsayıcılık ve eş güdümlü eylemle güven katmak için tüm dünyanın birlikte çalışması gerektiğini anımsattı.
 
Kesin ve tereddütsüz bir açılım
 
Çin, kendi açısından, ekonomisini gittikçe açarak, çok taraflı girişimleri teşvik ederek ve yapısal reformları ilerleterek dünya için belirlilikleri artırıcı çözümler sunmaktadır. Bu bağlamda BFA katılımcıları şundan emin olabiliyorlar: Çin ekonomisini dünyaya daha da çok açacaktır.  
 
Açılışın yapıldığı Perşembe günü Li, Çin ekonomisinin daha fazla açılımını sağlayacak bir dizi önlem açıkladı. Bunlar, Çin'in devasa piyasasından yararlanma niyetindeki küresel yatırımcılara güvence sunacak nitelikte önlemler. Başbakan ayrıca Çin'in piyasaya erişime ilişkin denetimi gevşeteceğini ve yabancı yatırıma getirilen kısıtlama listesinin bu yıl daraltılacağını söyledi. 
 
Böylece ülke, çok yeni benimsenmiş olan yabancı yatırım yasasının uygulanmasını destekleyecek kural ve buna uygun mevzuatı şimdiden oluşturmaya başlıyor. ABD'li tarım ve gıda şirketi Cargill'in Asya Pasifik Yöneticisi Robert Aspell, "bu, genel olarak yatırımcılar için çok cesaret verici bir belirti; bizim için de mevcut planlarımızı devam ettirebileceğimizi teyit eden ek bir gelişme" diyor.
 
Adı geçen firma, kuzeydoğu Çin eyaleti Jilin'de geçen yılki ek yatırımlarına bakılırsa, katma değerli sıvı yağ alanında daha fazla yatırım olanakları arıyor. Aspell'in Xinhua haber Ajansı'na forum sırasında verdiği demece göre, gittikçe daha çok Çinli daha sağlıklı yaşam amacıyla değişik sıvı yağ türlerine yönelmekte; dolayısıyla Amerikalı yatırımcı "biz Çin'de uzun vadeli çalışacağız" diyor.  
 
BFA'daki girişimci ve ekonomistler açıklığın ve işbirliğinin her türlü yan etkiye neden olabilecek ekonomik anlaşmazlığı bertaraf etmenin temeli olduğunu belirtiyorlar. Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden ekonomist Zhang Yuyan "Eski bir Çin deyişi, olayların ertelenerek geçiştirilmesinin temel bir ilkeye tutunarak üstesinden gelineceğini söyler" diyor. Bu temel ilke ise, günün bağlam ve konjonktüründe, dünyanın belirsizlikleri aşmak için daima birlikte çalışması gerektiğidir.
 
Kapsayıcı büyüme
 
BFA çerçevesinde cereyan eden "2019'da Küresel Ekonomik Görünüm: Kesinlikler ve Belirsizlikler" adlı hararetli bir tartışma sırasında panelistler,  Çin'in önerisi olan Kuşak ve Yol Girişimi'ni (KYG), dünyanın yüzleştiği belirsizliklerle başa çıkmanın etkin bir yolu olarak nitelediler.  
 
İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Michele Geraci, ülkesi için Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi'ne ilişkin bir anlaşma protokolü imzalamış olmanın, altyapı ve özellikle de su taşımacılığı  konusunda kazan-kazan sonuçları getireceğini açıkladı. Geraci, bu alanda başka ülkelerin de İtalya'yı izleyerek Girişim ile ilgili anlaşma protokolü imzalayacağını beklediğini belirtti ve "Biz Çin ile daha da çok iş yapacağız ve diğer Avrupa ülkelerine bunun getirilerini göstereceğiz" diye ekledi.
 
Bu arada KYG türünden girişimlerin, yalnızca Çin firmalarına dış dünyaya açılma sürecinde daha çok fırsat getirmekle kalmıyor, küresel topluluğa da KYG yoluyla ortak refah sunma şansı verdiği görüşü ağırlık kazandı.
 
Öte yandan Li, açılış seansında, Çin ve diğer bölge ülkeleri bölgesel entegrasyonu teşvik etmeli, daha dinamik bir Asya piyasası oluşturmalı ve KYG'yi tüm ülkelerin kalkınma stratejileri ile daha iyi hizalamalı ve bağdaştırmalıdır.   
 
Pasifik-Çin Dostluk Derneği başkanı Hiria Ottino KYG'nin uluslararası topluluğun işbirliğine ve ortak çalışmasına ilişkin bir perspektif örneği sunduğunu söyledi: "Geçmişte bildiklerimizi ve deneyimlerimizi paylaşmazdık; çünkü onları kaybetmekten korkardık. Şimdi her birimiz diğerine rakip olarak değil ortak olarak bakıyor. Bu, KYG'nin bize en önemli getirisidir."  
 
İnovasyon yönelimli ekonomi
 
BFA uluslararası konferans merkezinde iki fotoğraf katılımcıların dikkatini çekti. Bu iki fotoda Çin'in merkez eyaletlerinden Henan'daki iki tür çiftçilik arasındaki  zıtlık sergileniyordu. Görüntülerin birinde çiftçiler, 1957'de, iki öküzün sürdüğü sabanla tarlayı ekiyorlardı. Geçen yıl çekilmiş olan diğer fotoda ise, aynı tarlada birkaç hasat makinesi ekinleri biçiyorlardı.  
 
Geçtiğimiz birkaç on yıl içinde teknolojik yenileşme ekonomik büyümeyi ilerletti ve ekonomi analistleri inovasyonun küresel refahın temel sürükleyici etkeni olmaya devam edeceğini belirtiyorlar. Çin de, bu bağlamda, kendi ekonomisini yeniden yapılandırma yolunda, girişimciliği ve inovasyonu da teşvik ederek, çabalar harcadı ve harcamakta. 
 
Li, Perşembe günü tüm ülkeleri yenileşmede işbirliğini güçlendirmeye ve açık, dürüst, şeffaf ve öngörülebilir bir iş ortamı yaratmaya çağırdı. Bu tür bir ortamın, inovasyon kaynak ve başarılarının paylaşılmasını kolaylaştıracağını vurguladı. Aspell için Çin'in fikri mülkiyeti daha iyi koruma taahhüdü Cargill gibi firmaları ülkeyi büyütme potansiyeline sahip inovatif yolları açmasına yardım ediyor. Aspell, "Evlerinde öylesine oturduğu düşünülen birçok genç Çinli bazen çok ilginç şeylerle çıkageliyor" dedi ve şirketinin dijitalizasyonla özellikle ilgilendiğini ekledi.  
 
Uluslararası para Fonu (IMF) Yönetici Direktör Yardımcısı Zhang Tao, "Belirsizliklerle dolu bir dünyada inovasyonun teşvik edilmesi, ülkelerin sürdürülebilir bir kalkınma sağlaması için kesinlikle gereklidir" dedi ve inovasyonun daha yüksek verim için fırsatlar sağlayan yeni teknolojilerin yolunu açabileceğini ekledi. 
 
Boston Consulting Group Başkanı Hans-Paul Burkner, gelecekte belirsizliklerden daha çok belirlilikler olacağından emin olduğunu belirtiyor: "Gelecek daha çok çaba, daha çok yeniden yapılanma, daha çok reform ve daha çok değişim gerektiriyor" diyor ve "Önemli olan geleceğin bizim ellerimizde olduğunu bilmek. O kendiliğinden oluşmayacak; onu biz oluşturacağız" diye ekliyor.