Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya Çinli girişimler için adaletli, şeffaf ve öngörülebilir iş ortamı sağlama çağrısında bulundu.

Bildirildiğine göre Japon Hükümeti, 5G şebekesi spektrum tahsis planını resmi olarak açıklayacak ve Japon operatörler Huawei ve ZTE gibi Çin firmalarıyla işbirliği yapıp yapmamaya karar verecekler.

Çinli sözcü Geng Shuang, bir basın konferansında Çin'in, daima serbest ticaretin uluslararası kurallar uyarınca savunucusu olduğunu ve sıradan iş ilişkilerine politikanın karıştırılmasına karşı olduğunu açıkladı.

Geng,"Japon Hükümeti'nin 5G şebekesi spektrum tahsisinin sonuçlarını dikkatle izleyeceklerini ve Japonya'nın, serbest ticaret taahhüdüne bağlı kalarak, Çin firmalarına adaletli, şeffaf ve öngörülebilir bir iş yapma ortam ve olanağı temin edeceğini umduğunu söyledi.