Çin Nükleer Enerji Sürdürülebilir Kalkınma Forumu, bugün Beijing'de düzenlenendi.

Zirvede temiz enerji çağında nükleer enerjinin geliştirilmesiyle ilgili inovasyon ve işbirliği ele alındı.

30 yıldan uzun süren gelişmelerle Çin'de nükleer elektrik alanında endüstri ölçeği ve yetenek seviyesi bir hayli yükseltildi.

Çin Ulusal Enerji Dairesi Başkan Yardımcısı Liu Baohua, forumda yaptığı konuşmada, 2018'de Çin'de nükleer enerji üreten 7 yeni ünitenin faaliyete geçirildiğini, böylece hizmet veren ünite sayısının 45'e ulaştığını ifade etti. Liu'ye göre, kurulu kapasitenin 45,9 milyon kilovatı bulmasıyla, Çin bu konuda dünyada üçüncü sırada yer aldı.

Çin, kendi nükleer elektrik kapasitesini geliştirirken bu alandaki uluslararası işbirliğini güçlendirerek küresel nükleer elektrik gelişmelerine önemli güç katmaktadır.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Nükleer Enerji Ajansı (NEA) Genel Sekreteri William Magwood, forumda yaptığı video konuşmada, Çin ile nükleer enerji ajansı arasındaki işbirliğinin günden güne yoğunlaştırıldığına işaret etti.

Çin'de enerji yapısında fosil yakıta dayalı enerjinin oranı yüksek sayılır. 2020 yılına kadar fosil olmayan yakıta dayalı enerji oranının %15'e, 2030 yılına kadarsa %20'e yükseltilmesi hedeflerinin gerçekleştirilmesi halen zorlu bir görev. Bu nedenle, nükleer elektrik gibi temiz enerjinin büyük çabalarla geliştirilmesi gerekiyor.

Çin Ulusal Enerji Dairesi Başkan Yardımcısı Liu Baohua, nükleer elektrik sektörünün geliştirilmesi için bilimsel ve teknolojik inovasyon gerektiğini dile getirdi.

Çin Ulusal Atom Enerji Kuruluşu Başkan Yardımcısı Zhang Jianhua, Çin'in dışa açılan bir tavırla uluslararası toplumla nükleer endüstri alanında iletişim ve işbirliğini sürdürerek, nükleer enerjinin gelişme meyvelerini paylaşacağını söyledi.