Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ile ilgili oturum dün BM'nin New York'taki genel merkezinde başladı. Oturuma Çin, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi NPT'ye taraf olan 110 ülkeden temsilciler katıldı.
Oturumda dünya genelinde nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer enerjiyi barışçı amaçla değerlendirme çalışmalarında kaydedilen son ilerlemeler ele alındı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü Genel Müdürü Fu Cong oturumda NPT'nin küresel güvenlik sisteminin önemli dayanağı olduğuna ve aynı zamanda uluslararası güvenlik yönetişiminde kritik hukuk zeminini oluşturduğuna işaret etti.

Günümüzde bir avuç ülkenin askeri üstünlüğünü korumak için tek taraflılık doğrultusunda büyük devletlerarası rekabeti ve jeopolitik oyunları kışkırttığına dikkat çeken Fu Cong, bunun küresel güvenlik ortamını kötüleştirdiğini, küresel stratejik istikrara zarar verdiğini ve NPT sistemini zedelediğini vurguladı.

Gelecek yılın NPT'nin imzalanmasının 50'inci yıldönümü olduğunu hatırlatan Fu Cong, NPT'ye taraf olan tüm ülkelerin çok taraflılıkta ısrarcı olmaları ve anlaşmanın küresel barış ve güvenliğin korunmasında oynadığı önemli rolü sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Çin'in gelişmesinin barışa zarar vermek yerine katkı sağladığını vurgulayan Fu, ülkesinin öteden beri savunma odaklı nükleer silahlanma stratejisini izlediğini ve nükleer gücünü daima ulusal güvenlik ihtiyacını karşılamak için en asgari seviyede tuttuğunu kaydetti.

Fu Cong, Çin'in nükleer silahlanma yarışına katılmadığını ve asla katılmayacağını vurguladı.