Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasal Büro üyesi ve (ÇKP) Beijing Belediye Komitesi sekreteri Cai Qi, 9 Haziran Pazar günü Japonya'ya yaptığı resmi ziyareti sona erdirdi. İki taraf da ikili ilişkilerin ilerleyiş hızını koruma ve işbirliğini ve iletişimi daha da geliştirme yolundaki istekliliklerini ifade etti.

Japonya Liiberal Demokratik Partisi ve Komeito Partisi davetlisi olarak Cai, Japonya'yı ÇKP delegasyonunun başında 6 Haziran Perşembe - 9 Haziran Pazar günleri arasında ziyaret etti. Bu sürede, iktidardaki Liberal Demokratik Parti'nin genel sekreteri Toshihiro Nikai ve diğer parti liderleri ve hükümet yetkilileriyle görüştü.

Cai, Çin-Japonya ilişkilerinin şu anda doğru bir yola yönelmekte ve olumlu gelişme hızı kazanmakta olduğunu söyledi. Çin tarafı, iki ülke lideri arasında ulaşılmış bulunan önemli mutabakat uyarınca Japonya ile birlikte çalışmaya, üst düzey görüş alışverişlerini desteklemeye, karşılıklı siyasal güveni artırmaya, kamuoyları arasındaki bağları sıkılaştırmaya, partiler arası olsun yerel ve olimpik alanda karşılıklı görüşmeler olsun işbirliğine, ikili ilişkiler için ortaklık halinde yeni açılımlar yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Cai, Çin ile Birleşik Devletler arasındaki ticaret tartışmaları bağlamında ülkesinin duruşunu açıklarken Çin ve Japonya'nın iletişim ve eşgüdümü sağlamlaştırmaları, korumacılığa ve tek taraflılığa karşı birlikte karşı çıkmaları, açık bir dünya ekonomisinin inşasını teşvik etmeleri, Asya'nın ve dünyanın gelişmesi ve refahı doğrultusunda önemli katkılar yapmaları gerektiğini söyledi.

Japon tarafı ise, Başkan Xi Jinping'in Osaka'daki gelecek G20 Zirvesi'ne katılımına büyük önem verdiklerini ve bu fırsattan yararlanarak serbest ticaretin desteklenmesi yolunda olumlu sonuçlara varmayı ve ikili ilişkileri yeni bir düzeye yükseltmeyi umduklarını belirtti.

Japonlar ayrıca, Çin ile ilişkileri ve işbirliğini siyasal partiler, bölgeler, olimpik oyunlar, gençlik düzleminde ve diğer bağlamlarda derinleştirmeyi sürdürme ve ikili ilişkilerin ilerletilme ve geliştirilmesine yeni bir hız kazandırma hususunda istekli olduklarını eklediler.