Toplantı, ülkemizden grubun tek üyesi olan ve üniversitemiz kanser araştırma merkezi müdürü (İSÜMKAM) Prof Dr Engin Ulukaya başkanlığında düzenleniyor. Toplantıda kanser tanı ve tedavisinde grubun üzerinde çalıştığı yeni biyobelirteçler tartışılacak. Ayrıca, kanser biyoinformatiği ve dolaşımdaki tümör hücreleri gibi onkolojinin geleceğini yakından ilgilendiren konular üzerine sunumlar yapılacak. Ülkemizden de, 3’ü üniversitemizden olmak üzere, 5 araştırmacı yeni bulgularını sunacak.

Program ve Akış:

Tarih: 12-13-14 Eylül 2019

Mekân: İSÜ Topkapı Kampusu-Sınıf 130