Çin Endüstri ve Enformasyon Bakanlığı sözcülerinden Huang Libin düzenlediği basın toplantısında, özel küçük ve orta boy sanayi işletmelerinin endüstriyel hasılasının sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7,1 oranında sıçrama yaptığını; üretim artışının sanayi sektörünün tümü içinde yüzde 5,6 olduğunu söyledi. Resmi olarak endüstriyel katma değer şeklinde anılan endüstri hasılası yıllık en az 20 milyon yuan (2,8 milyon ABD doları) ciro yapan girişimlerin faaliyetini ölçmekte kullanılıyor.

Öte yandan Huang, sanayi sektörünün toplamda istikrarını koruduğunu; yüzde 5,6 oranındaki hasıla artışının hükümetin hedeflediği yıllık yüzde 5,5-6 sınırları içinde kaldığını ve kurumsal karlardaki azalmanın yavaşladığını söyledi.

Veriler, önemli sanayi firmalarının karlarında ilk sekiz ayında yüzde 1,7’lik bir düşme saptandığını ve bunun ilk yarıya kıyasla yüzde 0,7 kadar düşerek sürdüğünü gösteriyor.

Huang’ın açıklamasına göre Çin, ekonomik gidiş ve gelişmeyi daha güçlü biçimde analiz edecek ve denetleyecek; yerli ve yurtdışı piyasaları yaygınlaştıracak; ABD-Çin ticaret gerilimlerinden olumsuz etkilenen girişimlere kesinlikle destek olarak bu gerilimlerin yarattığı olumsuzluğun üstesinden gelecek ve iş ortamına destek vermeyi sürdürecek.