Yeni EcoCircle girişimi — döngüsel plastik ekonomisi için somut bir eylem
Clariant'ın ilk EcoCircle Mükemmeliyet Merkezi'nde ambalajlama için ön plana çıkardığı mekanik geri dönüşüm
Ürünlere yönelik sürdürülebilirlik etiketlerinin lansmanı — Aqua, Terra, Circle, Vita
Dubai, 05 Aralık 2019 — Clariant, Plast Eurasia 2019 fuarında bu yıl daha önce lansmanı yapılan plastik endüstrisi için döngüsellik ve kaynak verimliliğini destekleyen birçok yeni girişimde sürdürülebilirlik ve iş birliğine dayalı eylemlere öncelik veriyor.

Sürdürülebilir kalkınmanın hayati bir ihtiyaç olması ve plastik atıklara yönelik etkili çözümler geliştirilmesi Plast Eurasia ziyaretçileri açısından önemli bir konu. Bu bağlamda düşünüldüğünde,, Clariant proaktif bağlılığını güçlendirip ortaklıklarını teşvik etmekle birlikte sektörlerin ürün tasarımı, işlenmesi ve yaşam döngüsü açısından daha sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemesini kolaylaştıran uygulanabilir, yenilikçi çözümler sunuyor.

Clariant İcra Komitesi Üyesi Hans Bohnen konuyla ilgili: “Plastik ve geri dönüşüm değer zincirlerine ilişkin iş birliğine dayalı çalışmalar, plastiklerin değerinin boşa harcanmamasını, aksine çevreyi olumsuz etkilemeden korunmasını, geri kazanılmasını ve yeniden piyasaya sürülmesini sağlıyor. Uzun vadeli planımız plastik sektörü için döngüsel bir ekonomi oluşturmak. Clariant, fosil maddelere bağımlılığı azaltan ve yeniden kullanımla geri dönüşüm seçeneklerini genişleten ürünler ve teknolojiler sunarak tüm iş alanlarımızda bu konuda desteğe öncelik veriyor.” yorumunda bulundu.

Döngüsel plastik değer zinciri boyunca tüm süreci kapsayan yeni EcoCircle girişimi, plastik kullanımının azaltılması ve geri dönüşümü konusunda kayda değer bir destek sağlayacak. EcoCircle, Clariant'ın mekanik ve kimyasal geri dönüşümle ilgili tüm iş alanlarını kapsayan ve imkanlarını ve teknolojilerini bir araya getirerek döngüsel avantajlar sunan ürünlerin taranıp geliştirilmesini sağlıyor. Bu girişim ayrıca tüketiciler, marka sahipleri, geri dönüştürücüler, reçine üreticileri ve akademisyenler gibi dış ortaklarla belirli döngüsel konularda bilgi alışverişi, müşterilerle iş birliği ve değer zincirinde birlikte fikir oluşturma imkanı sunan önemli bir platform.

Döngüsel plastik ekonomisi için EcoCircle Mükemmeliyet Merkezleri açılıyor

EcoCircle'ın hedeflerini desteklemek amacıyla Clariant, dünyanın farklı yerlerinde döngüsel plastik ekonomisi için ürün ve çözümlere yönelik ortak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanan EcoCircle Mükemmeliyet Merkezleri açıyor. Merkezlerden ilki İtalya'nın Pogliano kentinde, Clariant'ın Masterbatches İş Birimi inovasyon proje evinde yer alıyor.

EcoCircle kapsamında ambalaj malzemelerinin mekanik geri dönüşümü üzerine yoğunlaşan projeler halen devam ediyor. Müşteriler ve değer zinciri ortaklarıyla birlikte gerçekleştirilen geliştirme projelerine odaklanılarak, geri dönüştürülmüş malzemelerin renklendirilmesi ve geri dönüşüm süreci de dahil olmak üzere ambalaj tasarımının daha da geliştirilmesi amaçlanıyor. Gelecekte açılacak tesisler polyolefinlere yönelik bir mini geri dönüşüm tesisi ve destekleyici laboratuvarlara sahip olacak.

Clariant'ın Katkı Maddeleri birimine de şu an 2022'de açılması planlanan bir EcoCircle Mükemmeliyet Merkezi kurulması amacıyla yatırım yapılıyor.

Plast Eurasia 2019 fuarında tanıtılan Clariant'ın dört sürdürülebilirlik ilkesi, dünyanın farklı yerlerindeki tüketicilerin ürünlerin belirli sürdürülebilirlik özelliklerine dikkat ettiğini gösteriyor. Buradan yola çıkarak, tüketicilerin önemli özelliklere sahip ürünleri tanımalarını kolaylaştırmak amacıyla Clariant ürün adlarının sonuna ilgili dört etiketten birinin eklenmesi planlanıyor. Bu etiketler şöyle:

Aqua — ürünlerin doğrudan kullanımı veya nihai kullanımı ile ilgili olarak en az %20 su tasarrufu sağlayarak müşterileri ve/veya değer zincirini destekleyen su tasarruflu ürünler.
Terra — yüksek yenilenebilir içeriğe sahip olan ve kütle denkliği sertifikası veya gerçek yenilenebilir içeriğe dayalı asgari %50 Yenilenebilir Karbon Endeksi (RCI) bulunan ürünler.
Circle — temel amacı tüketicileri ve/veya değer zincirini plastik ürünlerin azaltılması, yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesi konusunda desteklemek olan ve piyasada doğrulanmış faydalı bir performansı bulunan ürünler.
Vita — en az %98 RCI'a sahip gerçek yenilenebilir içeriği olan doğal kaynaklı ürünler.

Clariant'ın yenilikçi iş ortaklıkları ve bu ortaklıklar sayesinde tasarlanan sürdürülebilir ürünler Plast Eurasia 2019 öncesinde paylaşıldı.