MÜZDAK olarak, 1993’te başlattığımız yolculuk sonunda, alanında tek ve özgün olan ‘İstanbul Türk Müziği Festivali’, 2020’de 27.yılını kutlayacak, ‘özel etkinlik programı ve sempozyum’ hayata geçirilecektir. Konseyimizce, ‘27. İstanbul Türk Müziği Festivali’ kapsamında yer alacak olan, ‘Geçmiş Uygulamalar Işığında, Türk Müziği’nin; 2023/73 Yol Haritası’nın Belirlenmesi Uluslar arası Sempozyumu’, 01-03 Nisan 2020 tarihleri arasında, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı ev sahipliğinde Şişhane / İstanbul’da düzenlenecektir.

Bu seneki sempozyum ev sahibi/ortağı, 1999/2000 döneminde eğitime başlayan ve amacı; “önce ulusal ve evrensel estetik değerlerden hareketle ülkemizin sanat potansiyelini kaliteli bir şekilde arttırmak, yetenekli gençlerimize cazip iş olanakları sunabilmek, onların bilgilerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek ulusal ve uluslararası alanlarda tam donanımlı, yüksek sanat anlayışına sahip, açık fikirli, bilimsel ve sanatsal idealizme sahip bir genç nesil olarak topluma kazandırmak” olan “Haliç Üniversitesi Rektörlüğü ve Konservatuvarı” olacaktır.
Müzik alanı, üniversiteler bünyesinde gelişmekte, bugün için; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (1), Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (1), GSF Müzik Bölümü (15), Konservatuar (48), Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı (24), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (55) v.b. eğitime açılmıştır.
Çoğalma ile birlikte, müzikte sorun haline gelen ve çözül(e)meyen bazı yanlışların, yeni kurulan kurumlara geçmesi kaçınılmazdır. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları -yeni hazırlanan- müzik müfredatlarında; Türk müziği makamlarının, Türk müziği çalgılarının eğitime alınması v.b. bazı çok sesli müzik mensuplarınca eleştirilmektedir. Siyaset kurumlarının ve üst makamların, müziğin; “hem sanat, hem bilim” olduğu gerçeğinde/bilincinde olamaması durumunda, müzik kurumları olumsuz etkilenmektedir.
Bilim dallarında görev yapan diğer alan akademisyenlerin; sosyal yönlerinin geliştirilmesi, sanat/spor alanlarında çalışmalar yapması, gelişim açısından en doğal ve doğru yoldur. İnsanlar; bir şekilde -amatör/profesyonel- müzikle ilgilenmektedir. 26 yıldır, festival içinde yer verilen etkinliklere katılan müzik STK’ları topluluklarında ve salonu dolduran seyirciler arasında her meslekten kişileri görmek mutluluk vericidir.
Müzik Eğitimi’nden amaç; “sanatı iyi derecede özümseyen, kaliteli sunum yapabilen, araştırmacı/derlemeci ruha sahip, örnek alınacak kişi olan, çalgısında/sesinde gelişmeyi hedefleyen, bilgi derinliği olan, etikliğe önem veren, araştıran-derleyen, üreten, kısaca; “bilime/sanata; akademik ve tarafsız bakabilen kişiler” yetiştirilmesidir.
Bu sempozyum, Türk Müziğinde yeni yol haritası nasıl olmalıdır? sorusuna cevap vermeyi amaçlamaktadır.
Özellikle, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sn.Mehmet Naci TOPSAKAL’ın; Türk Müziği’ne olan sevgisi-ilgisi, sorunların ve çözümlerin ortaya konularak “Türk Müziği’nde geleceğe yürünmesi” isteği, sempozyuma yön vermiştir.
Geçmişten gelen, sanat ve estetik yönü yüksek müziğimiz, Türk Müziği eğitiminin geç başlamasının yanı sıra; insani ve toplumsal değerlerdeki kayıplar ve yozlaşmalar sebebiyle doğal gelişim sürecini yerine tam olarak getirememiştir. Özellikle “yeni eser üretiminde” sıkıntılar söz konusudur. Yeni eserler genel olarak sayıca yetersiz, bizi yansıtmayan, sanat ve estetik endişelerinden yoksun eserlerdir. Nitelikli yeni eserlerin üretilemediği bir sanat dalının varlığını sürdürebilmesi zordur. Yeni bir yol haritasına ihtiyaç kaçınılmazdır; hatta geç bile kalınmıştır. Bu konular sempozyumda da dile getirilecektir.

Sempozyumda, “Eğitim, Programlar, MEB-Kültür Politikaları” alanındaki arayışlara yardımcı olmak, Türk Müziği alanı; akademisyenlerin/uzmanların/sanatçıların hazırladığı özel çalışmaların/araştırmaların/projelerin sunulmasını ve tartışılmasını sağlamak, nokta atışları yaparak hedefe ulaşmak amaçlanmaktadır...
Çünkü; ‘müziğin sorunlarını başkaları değil, yine müzik insanları çözecektir.’
Sempozyum konu başlıklarıyla ilgili; ‘özel çalışması olan bazı akademisyen/sanatçılar’ çağrılı olarak davet edilecektir.
Siz değerli akademisyenleri/araştırmacıları, özgün çalışmalarınızla aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Saygılarımızla.

Dr.Öğr.Üyesi Güldeniz Ekmen Dr.Öğr.Üyesi Göktan AY
Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü İTÜ TMDK,MÜZDAK Başkanı

ÖZEL BİLGİLER:

Sempozyumda; daha önce sunulmamış/yayınlanmamış, yeni ve özgün araştırmalar/çalışmalar tercih edilecektir. Özet kabullerinden sonra başlık ve içerik değiştirilemeyecektir.
Bildiriler, en fazla iki isimle hazırlanmalıdır. Sempozyum; tek salonda yapılacaktır.
Bildiri asılları, sunumdan sonra teslim alınacaktır.

TAKVİM

01-17 Ocak 2020 bildiri özetlerinin gönderilmesi, 31 Ocak 2020 bildirisi kabul edilenlere dönüş yapılması, 01-03 Nisan 2020 Sempozyum. Katılım ücreti: 250.TLdir. Ancak; Türkiye dışından katılanlardan, Haliç Üniversitesi Akademisyenleri’nden, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT katılımcılarından, Çağrılı Bildiri Sahiplerinden ve Sempozyum Bilim/Sanat Kurulu üyelerinden ücret alınmayacaktır.
Türkiye dışından başvurup bildirisi kabul edilenlerin, yol ücreti kendilerine ait olup, İstanbul’da tarafımızdan misafir edileceklerdir.
Bildiriler her zaman olduğu gibi e-yayın veya ofset olarak yayınlanacaktır.
Bildiri özetleri gönderimi ve sempozyum yazışmaları, yukarıdaki tarihlere uygun olarak: muzdakhalicsempozyumu@gmail.com üzerinden yapılacaktır.

SEMPOZYUM ALT KONU BAŞLIKLARI

Türk Müziği’nde;
1/ Kültür ve Turizm Bakanlığı Politikaları.
2/ MEB Politikaları.
3/ Konservatuarlar,
GSF Müzik Bölümleri,
Eğitim Fakülteleri GSE Bölümü, Müzik Öğretmenliği ABD,
Anadolu GSL Eğitim Programları ve Mezun Çıktıları.
4/ 2019/2023’ü kapsayan 11.Kalkınma Planları Etkileri.
5/ Lisans,

Yüksek Lisans,
Sanatta Yeterlik,
Dr. Eğitimi Programları Analizi ve Mezun Çıktıları,
6/ Genel Hedefler ve Yol Haritası…
7/ Bestecilik, Kompozisyon
8/ Projeler, Öneriler…

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANLARI