Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (CSC)Bölgesel Sistem Operatörü olan THBB ve Konsey’in Belgelendirme Kuruluşu olan KGSİktisadi İşletmesi (KGS), “Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sistemi” tarafındanbelgelendirilmek üzere başvuran firmalara yönelik çalışmalarına yoğun birşekilde devam ediyor.

Bu doğrultuda, iki hazır beton tesisinibelgelendirmek üzere başvuran ÇİMKO Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ’nin tesislerindeKGS tarafından denetimde bulunuldu. Yapılan denetimler sonucunda ÇİMKO OsmaniyeHazır Beton Tesisi ile Adıyaman’da bulunan Altınşehir Hazır Beton Tesisi, “BetonSürdürülebilirlik Konseyi Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi” almaya hakkazandı. Bu belgelendirmelerin ardından ÇİMKO, Narlı Çimento Fabrikası’nınbelgelendirilmesi için başvuruda bulunuldu. KGS tarafından yapılan denetimlersonucunda ÇİMKO Çimento’nun Narlı Çimento Fabrikası da “Beton SürdürülebilirlikKonseyi Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi” almaya hak kazandı. ÇİMKO, “KaynaklarınSorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi” ülkemizde aktif olduktan sonra 3tesisini belgelendirerek önemli bir başarıya imza attı. ÇİMKO daha sonraOsmaniye ve Altınşehir Hazır Beton Tesislerinin belgelendirme seviyesiniyükselterek gümüş seviyesine getirdi.

Bu önemli başarıya imza atan tesislerinbelgelerinin takdimi için ÇİMKO’nun ev sahipliğinde Gaziantep’te bir törendüzenlendi. 18 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül,Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye BaşkanıRıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ERMCO ve THBB BaşkanıYavuz Işık, SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKOHolding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, ÇİMKO Genel MüdürüDr. Önder Kırca, THBB Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan, KGS İktisadiİşletmesi Direktörü Selçuk Uçar, Gaziantep ilindeki üst düzey mülki amirler,meslek odası ve birlik başkanları, üniversite temsilcileri, SANKO Holdingyöneticileri ve davetliler katıldı. ÇİMKO’nun almaya hak kazandığı belgeler ERMCOve THBB Başkanı Yavuz Işık tarafından ÇİMKO Narlı Çimento Fabrikası ile Osmaniyeve Altınşehir Hazır Beton Tesislerinin yetkililerine takdim edildi.

Yavuz Işık: “Bu belgelendirme sistemi ile sektörümüz, sürdürülebilirlikile ilgili performansını artıran, dünya çapında kabul edilen bir modelekavuşmuş oldu.”

ERMCO ve THBB Başkanı Yavuz Işık, törendeyaptığı konuşmada, “Hemen hemen hersektörde gittikçe önem kazanan sürdürülebilirlik başlığı, özellikle sektörümüziçin oldukça büyük bir anlam ifade ediyor. Sürdürülebilirlik ile gelecekkuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye sokmadan bugünkü ihtiyaçlarımızın teminedilebilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, 2016 yılında BetonSürdürebilirlik Konseyi (CSC) kurulmuştur. THBB olarak, konseye üye olmanınyanı sıra bu belgelendirmenin Türkiye’deki ‘Sistem Operatörü’ olarak görevaldık. Buna ek olarak bağımsız öz denetim mekanizmamız olan KGS de Konseytarafından yetkilendirilerek ‘Belgelendirme Kuruluşu’ olarak atandı. CSC, betonve onun en önemli iki bileşeni olan çimento ve agrega malzemeleri içinKaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirmesi modeli sunmaktadır. Bubelgelendirme sistemi ile sektörümüz, sürdürülebilirlik ile ilgiliperformansını artıran, dünya çapında kabul edilen bir modele kavuşmuş oldu. Böylecesektörümüzdeki beton, çimento ve agrega üreticilerinin sürdürülebilirlik konusundagöstermiş olduğu hassaslık ve çabaların; güvenilir, bağımsız, verilere dayananbir belgelendirme süreci ile tüm dünyaya gösterilebilmesi sağlandı. Birliğimizüyesi ÇİMKO, sürdürülebilirlik ile ilgili son derece sorumlu bir adım atarakilk olarak 2017 yılında hayata geçen ve ülkemize 2018 yılında adapte ettiğimizbu sisteme, 2018 yılı sonunda hemen dâhil oldu. Kaynakların Sorumlu KullanımıBelgesi” almaya hak kazanan Birliğimiz üyesi ÇİMKO’yu başarılarından dolayıkutluyor ve bu belgelendirmelerin çok büyük başarılara vesile olmasınıdiliyorum.” dedi.

Önder Kırca: “Amacımız tüm tesislerimizi buseviyeye taşıyarak sektörümüzdeki ve özellikle bölgemizdeki kaynakların sorumlukullanımı konusunda öncü olmaktır.”

ÇİMKO Genel Müdürü Dr. Önder Kırca CSC törendeyaptığı konuşmada “ÇİMKO, dünyastandartlarında kaliteli üretim hedefini sürdürülebilirlik ilkeleri ilebirleştirmektedir. Narlı Fabrikamız Türkiye’deki en düşük emisyon değerleriylebu alandaki en iyi uygulama örneğidir. Sürdürülebilirlik konusunda göstermişolduğumuz çabaların en somut kanıtını, Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (ConcreteSustainability Council) Bölgesel Sistem Operatörü olan THBB tarafından verilenCSC sertifikasyonunu sürecini başarıyla tamamlayarak ortaya koyduk. Bu süreçteyönetim, çevre, ekonomi ve sosyal uygulamalar başlıkları altındaki iş yapışşeklimiz ve ortaya koyduğumuz iş çıktılarıyla, CSC sertifikasyonuna hakkazandık. Ülkemizdeki CSC sertifikasyonuna sahip olan ilk çimento fabrikalarıve hazır beton tesisleri arasında yer almak emeklerimizin hem ödülü oldu hem debu standardı diğer tesislerimize yaymak için motivasyon aracı oldu. Amacımıztüm tesislerimizi bu seviyeye taşıyarak sektörümüzdeki ve özelliklebölgemizdeki kaynakların sorumlu kullanımı konusunda öncü olmaktır. Mensubuolduğumuz SANKO Grubu’nun ‘bu topraklardan aldığını bu topraklara verme’hedefini ‘Kaynaklarını Sorumlu Kullanan Şirket’ sıfatıyla birlikte daha da ileriyetaşımak için çalışıyoruz.” dedi.