Covid-19 salgınının bireyleri ekonomik olarak nasıl etkilediği ve bu konuda alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak, İbn Haldun Üniversitesi Gelecek Araştırmaları Merkezi tarafından anket yöntemine dayalı bir bilimsel araştırma yürütülüyor.


Yürüttüğü araştırma projeleri ile Türkiye’de ve dünyada bir “Araştırma Üniversitesi” olarak öne çıkmayı hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) pandemi döneminde bireylerin ekonomik olarak nasıl etkilendiğini ortaya çıkaracak bir anket çalışması düzenliyor.

İHÜ Gelecek Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen ve 18 yaşından büyük herkese açık olan anket, bireylerin Covid-19 salgını döneminde yaşadığı ekonomik değişimlerin getireceği olası sorunlar karşısında ne gibi politikaların üretilebileceği konusunda bilimsel veri sağlayacak. Ankette “COVID-19 pandemi öncesi aylık geliriniz ne kadardı? COVID-19 öncesi iş durumunuz nedir?” gibi çoktan seçmeli sorular yer alıyor. Araştırma sonuçlarının bugün yaşanan ve gelecekteki benzeri pandemi durumları için bireylerin finansal dayanıklılıklarını arttırmaya yönelik tedbirlerin alınmasında yardımcı olması hedefleniyor. Ankete katılmak isteyenler sorulara https://forms.gle/QuQbRMEeHhADeD3o7 adresinden ulaşabiliyor.

Gelecek Araştırmaları Merkezi toplumsal değişimleri izliyor

İHÜ Gelecek Araştırmaları Merkezi, günümüz dünyasındaki hızlı değişimleri analiz ederek, tercih edilen geleceğe ulaşma şansını artırmayı amaçlayan öngörüler konusunda akademik araştırmalar yapmayı hedefliyor. Geleceğin olası durumunu tahmin etmek amacıyla önemli değişiklikleri öngörmeyi ve bunları akılcı yöntemler ve senaryolarla ortaya koymayı amaçlayan fikir ortamını oluşturmak da Gelecek Araştırmaları Merkezi’nin faaliyet alanları arasında yer alıyor.