Rolls-Royce bugün net sıfır karbonlu geleceğe öncülük etmek amacıyla büyük cesaret isteyen bir adım atarak Birleşmiş Milletler’in Taraflar Konferansı 26. oturumundaki COP26 Race to Zero kampanyasına katıldı.

Rolls-Royce 2030 yılı itibariyla faaliyetlerinde net sıfır karbon hedefine ulaşacağını ve daha da önemlisi, Rolls-Royce’un faaliyet gösterdiği sektörleri 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaştıracak yeni ürünler ve teknolojiler geliştireceğini "BM Business Ambition for 1.5°C ”kampanyasına katılarak ortaya koydu.

Bu taahhüdün bir parçası olarak Rolls-Royce,

Küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlamak için faaliyetlerini Paris Antlaşması hedeflerine uygun hale getirecek.
Havacılık, denizcilik, demiryolu ve enerji üretimi de dahil olmak üzere ekonominin hayati unsurlarının 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşmasını sağlamada teknolojik yetkinliklerini kullanarak öncü bir görev üstlenecek.
Şirket ve sektör için belirlenmiş karbon azaltma hedeflerine ve amaçlarına ulaşmak için ilerlemeyi sürdürecek ve hızlandırmaya çalışacak.
Her zamankinden daha verimli ürünler ve iklim değişikliği ile mücadelede çığır açan çözümler üretme çabası içerisinde araştırma ve geliştirme yatırımlarına devam edecek.
Bu yıl bitmeden, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefini gerçekleştirmeye yönelik aşamalı bir yol haritası yayınlayacak.

Rolls-Royce, toplumun temel enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürdürdüğü temiz, emniyetli ve rekabetçi çözümler arayışına hızla devam ediyor. Pandeminin gölgesinden çıktığımız şu günlerde, bu görev her zamankinden daha da büyük önem taşıyor. Rolls-Royce, büyüyen ve bağlantıları güçlenen bir toplumun taleplerini karşılamak adına en önemli şeyin sürdürülebilir ve net sıfır karbonla elde edilen enerji olduğunun farkında. Bu ihtiyacı karşılamak adına Rolls-Royce, lider teknoloji şirketi konumunu, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşma yolunda da kullanmayı hedefliyor.

Rolls-Royce bu yılın ilerleyen dönemlerinde, gurur duyduğu operasyonları ve ürünlerinde nasıl net sıfır karbon emisyonu hedefini gerçekleştireceğine yönelik teknoloji haritasını belirleyecek..

Rolls-Royce CEO'su Warren East, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “COVID-19 krizi sektörümüzün ve şirketimizin üzerinde hızlı ve bariz bir baskı oluşturdu ancak dünyamızın karşı karşıya olduğu uzun vadeli zorluklar hâlâ geçerliliğini koruyor. Dünya pandemi sonrası ekonomik iyileşmeyi hızlandırmak için ürettiğimiz güce ihtiyaç duyacak. Bu gücün sürdürülebilir ve net sıfır karbonlu olmasına yönelik çağrının her zamankinden daha güçlü olacağına kesinlikle inanıyorum. Ancak bu çağrıya yanıt vermek aslında oldukça zor. Dünya üzerinden bu çağrıya yanıt verebilecek konumda bulunan çok az şirket var. Rolls-Royce da bu konumda olan şirketlerden bir tanesi. Dünya için önem arz eden sektörlerimizin 2050 yılında net sıfır karbon emisyonuna ulaşmasını sağlama yolunda öncü rol oynamak için kabiliyetlerimizi kullanacağız. Bu amacın geleceğe yönelik rekabet gücümüzü artıracağına inanıyorum.”

Rolls-Royce, bu süreçte önemli teknolojiler geliştirmeye odaklanacak; Bu teknolojiler arasında, daha düşük karbonlu alternatif yakıtların kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırmak için yakıt endüstrisi ile birlikte çalışma ve motor verimliliğinde kademeli değişiklikler yapmak da yer alıyor. Rolls-Royce ayrıca, rekabetçi, temiz, düşük karbonlu enerji sağlayabilen küçük modüler nükleer santraller inşa etmek için bir konsorsiyuma liderlik edecek ve uçuşların elektrifikasyonuna öncülük etmek de dahil olmak üzere gelecekteki düşük emisyonlu ürünler için yeni teknolojilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesini hızlandıracak. Rolls-Royce demiryolu ve denizcilik sektörlerinde geliştirdiği hibrit elektrikli sistemleri ileriye taşımaya devam ederken, bu yetkinlikleri havacılık sektörüne de taşımayı hedefliyor. Rolls-Royce sunduğu ‘microgrid’ çözümleri ile çok önemli enerji sürekliliğini ve yedek enerji teminini sağlayarak yenilenebilir enerji sistemlerinden elde edilecek faydayı da arttırmayı amaçlıyor. Son olarak Rolls-Royce, % 100 yenilenebilir enerji kullanarak, yüksek değerli metal kullanılan üretim alanlarında kapalı devre üretim teknikleri kullanarak ve çığır açan ‘microgrid’ çözümlerini konuşlandırarak 2030 yılına kadar faaliyetlerinde ve tesislerinde net sıfır sera gazı emisyonu hedefine ulaşmayı planlıyor.

BM COP26 Yüksek Düzeyli İklim Eyleminin Lideri Nigel Topping konu ile ilgili şunları söyledi: “2,6 milyar insan ve küresel GSYİH'nin yarısından fazlası şu an net sıfır karbon hedefleri kapsamına girmişken Rolls-Royce, net sıfır karbonlu ulaşım ve enerji talebindeki büyük artışı karşılamayı hedefliyor. Karbon azaltımını sağlamanın en zor olduğu sektörlerden bazılarında faaliyet gösteren bir şirket olarak Rolls-Royce'un bu girişimi, büyük bir endüstriyel teknoloji liderliği örneği.”

Küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak, sektörler ve ülkeler arasında sistemik bir değişiklik gerektiriyor. Ekonomide ve sektörde karbon azaltımını sağlamanın en zor olduğu alanlarda Rolls-Royce endüstriyel teknoloji lideri olarak önemli bir konumda bulunuyor.

Rolls-Royce’un karmaşık sorunları çözme, araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım yapma taahhüdü, faaliyetlerinin sadece net sıfır karbonlu bir gelecekle uyumlu olmasını değil, iyi bir gelecek için vazgeçilmez olmasını da sağlayacaktır.

Rolls-Royce Holdings plc hakkında

Rolls-Royce, gezegenimizin temel enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere en temiz, en emniyetli ve en rekabetçi çözümleri beraberinde getiren gelişmiş teknolojilerin öncü üreticisidir.
Rolls-Royce'un 150'den fazla ülkede müşterileri bulunmaktadır. Bu müşteriler arasında 400'ün üzerinde havayolu ve leasing müşterisi, 160 silahlı kuvvetler, 70 donanma dâhil olmak üzere 5.000'in üzerinde enerji ve nükleer müşterisi yer almaktadır.
2019 yılı ekonomik kârı 15,3 milyar sterlindir. Bu tutarın yaklaşık yarısı, satış sonrası hizmetlerden elde edilmiştir.
Rolls-Royce 2019'da AR-GE çalışmalarına 1,45 milyar sterlin yatırım yapmıştır. Ayrıca Rolls-Royce, mühendislerini bilimsel araştırmanın öncüsü kılan 29 farklı Üniversite Teknoloji Merkezinden oluşan küresel bir ağı desteklemektedir.
Grup, stajyer ve yeni mezun istihdamı ilkesine ve çalışanların becerilerinin geliştirilmesi hususuna kuvvetle bağlıdır.