Türkiye’nin enönemli projelerine uzmanlığıyla hizmet sunan ve yalıtım ürünleri temin edenİzocam son olarak COVID-19 döneminde yapımına başlanan İstanbul AtatürkHavalimanı Sahra Hastanesine, Sancaktepe Sahra Hastanesi’ne ve Ankara KeçiörenAtatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekbinasına ürün sağladı.

Ekonominin geleceğiaçısından iş yaşamının devam etmesi, ürün ve hizmetlerin devamlılığının güvenlibir şekilde sağlanmasının büyük bir önemi olduğunun bilincinde olan İzocam, busüreçte üzerine düşen sorumlulukların gereğini yerine getiriyor. Sektör öncüsübir marka olarak, sağlık açısından gereken önlemleri en üst düzeyde tutaraküretim ve ticari faaliyetlerini kesintisiz devam ettiriyor. Üretim programıyla stoklarınıinşaat sektörünün ve piyasanın durumuna göre düzenliyor.

Halen inşaatıdevam etmekte olan İstanbul Atatürk Havalimanı Sahra Hastanesinde İzocam BayisiArken Yapı Mimarlığın temin ettiği, eğimi %10’dan yüksekçatılarda kullanılmak üzere tasarlanan yüksek yangın dayanımı, ısı, ses ve suyalıtımı için üretilmiş her iki yüzü çelik sac kaplı, mineral yün yalıtımlı İzocam Tekiz Taşyünü Çatı Panelleri kullanılıyor.

Ankara KeçiörenAtatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 100yataklı ek bina projesinin iklimlendirme sistemi için ise İzocam Optiflexürünleri tercih edilidi. İzocam bayisi Timeks İzolasyon’un sağladığı Optiflex boruve levhaların uygulaması ATR Yapı tarafından gerçekleştiriyor. İstanbul’dabulunan Sancaktepe Sahra Hastanesi için ise yine İzocam bayisi Timeks İzolasyontarafından iklimlendirme sisteminde kullanılmaküzere tedariki gerçekleştirilen İzocam Optiflex boru ve levhaların uygulamasıBirleşik Mühendislik tarafından yapılıyor.

İzocam, bu dönemdeözellikle hastane projelerinin taleplerini zamanında karşılayabilmeyi bir sorumlulukolarak görüyor. Hastanelerin kısa sürede tamamlanabilmesi için zaman çok önemliolduğundan İzocam’ın malzemeyi kısa sürede verebilmesi projelerin zamanındabitmesinde önemli rol oynayacak.