TEKİRDAĞ Valiliği’nden, il genelinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı ve ile girişlerin sınırlandırıldığı açıklandı.

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi davranışlar virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır" denildi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda İl İdare Kurulu’nun olağanüstü toplandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"TBMM`nin 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda; CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven`in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa`nın 84’üncü maddesine göre milletvekillerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla ilimizde ve bazı illerimizde toplanma çağrıları yapıldığı bilinmektedir. Bu tür eylemlerin ilimizde düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, koronavirüs ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı öngörülmektedir. Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 14/06/2020 günü saat;08:00`dan 17/06/2020 günü saat;08:00`a kadar (3) üç gün süreyle, ikinci maddede belirtilen konuyla ilgili olarak il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin C bendinin ek paragrafı gereğince, ilimize girişlerin sınırlandırılmasına.”

Açıklamada, toplantı, göster, yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, “Belirtilen konuyla ilgili olarak Tekirdağ ilimiz sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenebilecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma vb. etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ile 66’ncı maddeleri gereğince yasaklanmasına, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek/yavaşlatmak amacıyla; ilimizde veya diğer illerde düzenlenmesi muhtemel her türlü yasadışı/izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü, vb. eylemlere katılmak üzere ilimizden hareket edecek veya ilimizden geçecek ya da ilimize gelmek isteyen gruplara/katılımcılara ilimiz giriş ve çıkışlarında müsaade edilmemesine, yukarıda alınan ve ilan olunan kararlara uymayanlar hakkında özel kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ile 66’ncı maddeleri gereğince cezai işlem uygulanmasına; işbu kararlar oy birliği ile alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.