Bahattin Yaşin'den, Mardin ve bölge illerde Tarımsal sulamada yaşanan elektrik sorununu çözecek ve en az 200 bin istihdam sağlayacak öneri

Tüik verilerine göre İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge %21,1 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olurken, bunu %17,5 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) takip etti. Tarımsal sulama da yaşanan elektrik sorununu ve bu durumdan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracak, işsizliğin azalmasına, tarımın daha verimli yapılmasını sağlayacak çözümlerin hayata geçmesi için bölge halkı tarafından sosyal medya vb. mecralarda yayınlanan çözümler arasında, Eğitim Bir-sen Marmaris ilçe Başkanı Bahattin Yaşin tarafından açıklanan projenin gerçekleşmesi durumunda, tarımsal sulamada elektrik sorununu kökten çözeceği ve işsizliğin azalmasına büyük katkı sunması açısından, Mardin bölgesinde önemli bir proje olarak dinlendirilmektedir.

Tüm ülkeler gibi Türkiye için de tarım sektörü, stratejik bir sektördür. Ülkemizde tarım alanlarının, tarımsal üretimin, çiftçi sayısının, kırsal alan nüfusunun azalmaması için gerekli önlemlerin alınması, milli servetin heba olmasını engellemektir. Üreticilerin bir kez üretimden koptuktan sonra tekrar tarımsal üretime dönmeleri oldukça zor ve bundan dolayı tarımsal sulama da yaşanan elektrik sorununun çözümüne yönelik tüm alternatiflerin değerlendirmesi, tarımsal sulamada yaşanan elektrik sorununa yönelik projesi, bilgisi ve önerisi olan tüm fikirler değerlendirilerek en iyi çözüm ortaya konulmalıdır.

‘’200 bin kişiye iş kapısı sağlayacak öneri’’

Önceki dönem Ak parti Mardin Milletvekili A.Adayı Bahattin Yaşin’nin projeleri arasında yer alan bölgenin gelişimine ,işsizliğe ve de bölgede yaşanan elektrik kesilmesi problemine çözüm önerisi olarak sunduğu; ‘

Her kuyuda 2 sigortalı işçi çalıştırma desteğinin verilmesi ile kayıt dışı işsizlik kayıt altına alınacak ve verilen devlet desteğiyle insanlar daimi çalışma imkanına kavuşarak bölge ekonomisinin kalkınması sağlanmış olacak

Ürün bazlı; Çiftçinin tüm giderleri hesaplanarak ürün bazlı sabit elektrik faturası ile çiftçinin zarar etmesi engellenerek, dağıtım şirketinin fatura tahsilatı yapması kolaylaşacak ve de çiftçinin tarım faaliyetlerinin devamlığı sağlanmış olacaktır. Bu eksende üretimin devamlığı sağlanmış olacak bunun sonucunda milli ekonomiye daha fazla destek sağlanmış olacaktır.

Doğu ve Güneydoğunun geneli için tarımsal sulamada yaşanan enerji sorunu ,Gap projesinin tamamlanmasına dek çiftçinin zarar etme koşulları hesap edilerek tarımsal üretimin durmaması için verilmesi gereken desteğin ekonomiye dönüş hesaplamaları yapıldığında her kuyuya iki sigortalı işçi teşvikinin ne kadar yerinde olacağı anlaşılacaktır.

Şu anda bölge çiftçisinin elektrik dağıtım şirketine olan borcunun makul seviyelere çekilmesi ve de ürün bazlı olarak uzun vadede ödeme imkanının sağlanmasıyla oluşabilecek tüm olumsuzluklar giderilmiş olacaktır.

Bu teşvikin tüm bölgeye sağlanmasıyla, en az 200 bin kişiye iş sağalacak ve bölge de yaşanan işsizlik sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşacak. Yapılacak hesaplamalarda da gözükeceği gibi verilen destek üretimin artması , ekonominin canlanmasına vesile olması sonucunda, sunulan teşvikin kat ve kat fazlası geri devlet bütçesine dönmesi sağlanmış olacak ’’ sözleri bugün bölge halkı tarafından dinlendirilmektedir.

‘’İşsizliğe ve elektrik kesintilerine çözüm için en iyi öneri olarak güncelliğini koruyor’’

Tüik verilerine göre İşsizlik oranı en yüksek bölge %21.1 ‘de yer alan Mardin ili için çözüm ,Bahattin Yaşin tarafından dinlendirilen çözüm önerisi ile bölgenin işsizlik sorununa ve yaşanan elektrik kesintileri ile çiftçilik yapamayan bölge halkını bu sorundan kurtuluşunun reçetesi olarak güncelliğini koruması bakımından değerlendirilmesi gereken ve bir an önce hayata geçmesinin bölgenin ve ülkenin kalkınmasına büyük katkıları olacağı aşikardır.