Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları YKS’nin ikinci oturumu olan AYT sorularını yorumladı. Matematik sorularında bilgiyi kullanıp yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceğini belirten Taner Kayış, matematik sorularının orta güçlükte olduğunu belirtti.

YKS kapsamında TYT ve AYT sınavları tamamlandı, 15.45’te başlayan YDT ise devam ediyor. Öğrenciler soru ve cevap anahtarların açıklanıp açıklanmadığını merak ederken uzmanlardan sınava dair değerlendirmeler gelmeye başladı. Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları YKS’nin ikinci oturumu olan AYT sorularını yorumladı.

"ALAN BİLGİSİ İSTEYEN SORULAR VARDI"

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Tuğba Aktaş, geçen sene 3 adet anlama ve yorumlama sorusu varken bu sene bu sayının 6’ya çıktığını belirtti. Aktaş, "18 edebiyat sorusu ise ağırlıklı olarak 9, 10 ve 11. sınıf kazanımlarından oluşmuş. 12. sınıf kazanımından sadece Garip anlayışını sorgulayan 2 soru sorulmuş. Şiirin ağırlıklı olduğu sınavda tek metin üzerinden birden fazla dönem, sanatçı ve eserin sorgulandığı sorular da vardı. Şiirlerde sözcüklerin Türkçesine yer verilmemesi öğrenciyi zorlayabilir ama genel olarak yeterli alan bilgisi olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, orta güçlükte bir sınav olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

MATEMATİKTE ELEYİCİ UNSUR 'BİLGİYİ KULLANABİLMEK' OLDU

Matematik Bölüm Başkanı Taner Kayış, matematik sorularının orta güçlükte ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlandığını anlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Sınavda bu yıla özgü olarak AYT müfredatından çıkarılan Limit – Türev ve İntegral konularının olmaması ve 9, 10. Sınıf kazanımlarından önceki yıllara göre daha fazla sayıda soru sorulmuş olması sınavın ortalamasını artıracak. Ayrıca sınavda birkaç kazanımı içinde barındıran soru sayısının da az olması soruların yapılabilme oranını artıracak. Sınavda 26 adet Matematik sorusuna ve 14 adet Geometri (4 adet Trigonometri olmak üzere) sorusuna yer verilmiş. 9. sınıf kazanımlarından 12, 10. sınıf kazanımlarından 12, 11. sınıf kazanımlarından 10, 12. sınıf kazanımlarından 6 adet olmak üzere toplam 40 soru sorulmuş. Daha önceki yıllarda soruların yoğunluğu 11 ve 12. sınıf konularındandı. Geometri soruları ise modelleme ve günlük hayatla ilişkilendirilen soruların yanında birkaç tane de direk bilgiyi sorgulayan sorulardan oluşmakta. Bu sebeple bilgiyi kullanıp, yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği orta güçlükteki sorulardan oluşmuş."

"FİZİKTE YENİ NESİL SORU TİPİ KULLANILMIŞ"

AYT fizik sorularının TYT’deki gibi konuyla ilgili kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin konu kazanımlarına dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yanında yorum gerektiren sorulardan oluştuğu anlatan Fizik Bölüm Başkanı Rafet Sayar ise "2020 YKS'nin zorluk derecesi olarak orta güçlükte sorulardan oluşmuş. Sınav geçen yıl yapılan AYT Fizik sınavına ve MEB tekrar testlerine benzer bir sınavdı. Sınavda 11 ve 12. sınıf Fizik Öğretim Programlarından sorular sorulmuş. Geçen yıl 11.sınıf konularından 6 soru, 12 sınıf sorularından 8 soru varken, bu yıl sınava dahil edilmeyen 12. sınıf konularından dolayı 11. sınıflardan 9 soru ve 12 sınıf konularından 5 soru çıkmış. Pandemi sürecinden ve 12. sınıfta sınava dahil edilmeyen konulardan dolayı sınavın zorluk derecesi etkilenmemiş olup geçmiş yıllarda yapılan AYT Fizik sınavlarıyla aynı benzerlikteydi. Sınavda sadece 1 matematiksel işlem sorusu olup, diğer 13 soru bilgi ve bilgiyi yorumlama üzerine sorular hazırlanmış. Hikayeleştirilmiş yeni nesil soru tipi sınav içinde sorularda kullanılmış. Sınavda öğretim programı dışı veya belirtilen kapsam dışında soru sorulmamış. Sonuç olarak MEB ders kitaplarındaki konulara hakim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair varsa deneyini anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı" değerlendirmesinde bulundu.

KİMYA SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

Kimya Bölüm Başkanı Yasemin Keskin Çinkaya ise 13 adet ATY Kimya sorusunun dört tanesi 12. sınıf, dokuz tanesinin de 11. sınıf kimya kazanımlarını ölçmeye yönelik olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sorular MEB kazanımlarına uygundur. Uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirttiği gibi 12.sınıfın ikinci döneminde işlenen MEB öğretim programında yer alan ünitelerden herhangi bir soruya da yer verilmemiş. Cumartesi günü uygulanan TYT kimya sorularıyla kıyaslandığında öğrencilerin çözerken zorluk çekebileceği, ayırt ediciliği yüksek, birden çok kazanımı kapsayan, çözümü zaman alan sorular da yer almakta. Özellikle kimyanın yoğun konularının işlendiği ve öğrenciler tarafından anlaşılması güç kazanımlarını içeren 11. sınıf ünitelerinden soru sayısının fazla olması bu sonucu doğurmuş diyebiliriz. Görsel/grafik içeren soru tiplerine de yer verilmiş, öğrencilerin verilen grafiği okuma, görseli anlama ve işlemde uygun verileri yerinde kullanma becerisi de ölçülmüş. Özellikle 11.sınıf öğretim programında yer alan kazanımlara hâkim, bu kazanımlara uygun çok soru çeşidi ile deneyim kazanmış, soruyu okur okumaz hangi çözüm yolunu kullanacağına hızlı karar verebilen öğrenciler kimyada yüksek netlere çıkabilecek. Bunun yanı sıra pek çok öğrencinin kolaylıkla çözebileceği, bilgi/kavrama düzeyinde kolay sorular da sınavın yaklaşık yüzde 40’ını oluşturmakta. Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından yayımlanan ya da yeni nesil kimya soruları olarak nitelendirilen; uzun metinli, birden fazla kazanımı aynı soruda ölçen soru mevcut ancak adedi az. Sınavın geneline bakıldığında soruların metinleri kısa, açık ve anlaşılırdır. Sınavda alan dışı ya da sürpriz soru diye nitelendirebileceğimiz soru/sorular mevcut değil."

"BİYOLOJİDE AYIRT EDİCİ SORULAR VARDI"

Biyoloji Bölüm Başkanı Melike Kılıç da, Biyoloji testi hakkında, "11.sınıf öğretim programına ait, İnsan Fizyolojisi ünitesi konularından 6, Komünite Ekolojisi ve Popülasyon Ekolojisi konularından 1’er adet, 12. Sınıf öğretim programına ait ise Genden Proteine konusundan 3, Hücresel Solunum ve Fotosentez konularından 1’er adet soru sorulmuş. Sorular Orta Öğretim Programı kazanımlarına uygun, son derece sade ve anlaşılır bir dille kurgulanmış olup görsel içerikli sorular az sayıda tercih edilmiş. 12.sınıfa ait sorular birinci dönem konuları ile sınırlandırılmış. Testin, temel bilgi ve kavrama düzeyindeki soruların yanı sıra, düzenli çalışan ve konuları tüm detayları ile özümseyen öğrencilerin çözebileceği nitelikte ayırt ediciliğe sahip soruları da içerdiği söylenebilir" ifadelerini kullandı.

"BELİRLEYİCİ SORULAR İNKILAP TARİHİ SORULARI OLDU"

Tarih Bölüm Başkanı Kahar Alkan, sorular hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Tarih AYT-1'deki soru dağılımı 2019 AYT-1’deki ile aynı doğrultudaydı. 9. sınıf öğretim programından 4 soru; 10-11. Sınıf öğretim programından 1’er soru; 12. sınıf öğretim programından ise 4 soru sorulmuş. Sınavdaki 10 sorunun, 7’si kavrama düzeyindeki sorulardan oluşurken 3 soru çıkarım yapmayı gerektirmekteydi. Sorular açık ve net olmakla birlikte öğretim programı kapsamı dışında bir soru bulunmamakta. Tarih AYT-2'de ise 9. sınıf öğretim programından 2, 10. sınıf öğretim programından 3, 11. Sınıf öğretim programından 2, 12. Sınıf öğretim programından ise 4 soru vardı. Tarih AYT-2 sınavının belirleyici sorularının 12. Sınıf İnkılap Tarihi soruları olacağını söylemek mümkün. Sınavdaki 11 sorunun, 7’si kavrama ve uygulama düzeyindeki sorulardan oluşurken 4 soru ise çıkarım yapmayı gerektiren sorulardan oluşmuş. Genel olarak Tarih AYT soruları değerlendirildiğinde; sınavın orta güçlükte sorulardan oluştuğu görülmekte."

"COĞRAFYA'DA TABLO VE GRAFİK SORULARI BU YIL YOKTU"

Coğrafya sorularının Sosyal Bilimler-I ve Sosyal Bilimler-II testleri birlikte değerlendirildiğinde, seviye bazında 11. Sınıf öğretim programı kazanımlarının 12. Sınıf öğretim programı kazanımlarına göre daha ağırlıkta olduğunu ifade eden Coğrafya Bölüm Başkanı Ümit Soykan, "Bu durum uzaktan öğretime geçilmesiyle birlikte 12. Sınıf, 2. Dönem konularının YKS’ye dâhil edilmeyeceğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması doğrultusunda, sınavda bu kazanım/konuların yer almayışının sonucu olarak karşımıza çıktı. Bu gelişme aynı zamanda öğrencilerin sorumlu olduğu konu sayısını azaltarak onların lehine bir durum ortaya çıkardı. Ünite bazında değerlendirildiğinde Beşeri Sistemler ve Küresel Ortam ünitelerinden kazanımları içeren soruların oransal olarak daha fazla olduğu da görüldü. Önceki yıllarda da olduğu gibi soruların bir kısmında haritalara yer verilmiş, bu anlamda harita bilgisine sahip olmanın öğrencilere sağlayacağı avantaj bir kez daha dikkat çekti. Tablo ve grafik içeren sorulara ise bu yıl yer verilmedi.Soruların kurgusuna bakıldığında öğrencilerin genel olarak alışık oldukları kurguda olduğu, beklenmedik bir soru tarzıyla karşılaşılmadığı, zorluk düzeyine bakıldığında ise düzenli olarak çalışan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği orta güçlükte, açık ve anlaşılır sorular olduğu söylenebilir" diye konuştu.

"SORULARIN ARASINDA KÜÇÜK İPUÇLARI VARDI"

Felsefe Bölüm Başkanı Filiz Yıldırım ise felsefe, psikoloji, sosyoloji testleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Felsefe sorularında 1 soru M.Ö. 6. Yüzyıl-M.S. 2. Yüzyıl felsefesi (Aristoteles), 1 soru 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl felsefesi (Spinoza), 1 soru 20. Yüzyıl felsefesi (Nietzsche) ünitelerinden çıkmış. AYT Felsefe soruları ile TYT Felsefe soruları benzer tarzda olsa da bu sınavda TYT felsefe sorularından daha fazla terimsel ifadelere yer verilmiş. (madde form ilişkisi, dört neden…). Felsefe soruları öğrencilerin okuduğunu anlama ve alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış, paragrafların içinde cevapların bulunabilmesi için küçük ipuçlarına da yer verilmiş. Psikoloji sorularında ise 1 soru Sosyal Psikoloji, 1 soru Psikoloji Bilimini Tanıyalım, 1 soru Psikolojinin Temel Süreçleri ünitelerinden gelmiş. Psikoloji soruları 2019 AYT sorularından daha kısa olsa da geçen yılki gibi öğrencilerin alan bilgisini ölçen (yoruma yer vermeyen) sorulardan oluşturulmuş. Sosyoloji sorularında 1 soru Toplumsal Değişme ünitesinden çıkmış. Ancak 2 soruyu; genel, güncel konuların ve kavramların birleştirilmesi sebebi ile tek bir ünite içine yerleştirmek doğru değil. Sosyoloji soruları 2019 AYT soruları kadar uzun olmasa da –bir soru hariç (Toplumsal değişme) – paragraf (yorum) sorularından oluşturulmuş. Mantık sorularında 2 soru Mantığa Giriş, 1 soru Klasik Mantık ünitelerinden gelmiştir. Psikoloji sorularında olduğu gibi alan bilgisine yönelik sorular hazırlanmış. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrencilerin çözmesi gereken Felsefe Grubu sorularında 1 soru M.Ö. 6. Yüzyıl – M.S. 2. Yüzyıl Felsefesi (Sokrates), 1 soru 20. Yüzyıl felsefesi (T. Kuhn), 1 soru Psikoloji Bilimini Tanıyalım, 1 soru Toplumsal Değişme, 1 soru Toplumsal Yapı, 1 soru Klasik Mantık ünitelerinden çıkmış. Sorular, herkesin çözmesinin zorunlu olduğu sorularla benzer şekilde hazırlanmış orta güçlük seviyesinde sorular olarak değerlendirilebilir."