Sağlık Sigortası ücretsiz 7/24 Bilgi:TIKLA

Liv Hospital Ulus & Boston Children's Hospital çocukların sağlığı ve geleceği için işbirliğine imza attı. Çocuk hastaneleri sıralamasında ABD’nin en iyi hastanesi olarak kabul edilen Boston Children’s Hospital özellikli, tanı konulması zor hastalığı olan çocukların tanı ve tedavileri için ikinci görüş hizmeti veriyor.

Çocuklarla ilgili her türlü sorun ayrıntılı değerlendiriliyor

Liv Hospital Ulus, toplum sağlığına verdiği değerden yola çıkarak, gelecek nesillerin mimarı çocuklarımız için yeni bir projeye başlıyor. U.S. News & World Report raporlarına göre yıllardır çocuk hastaneleri sıralamasında ABD'nin en iyi hastanesi olarak gösterilen Boston Children's Hospital’dan ikinci görüş hizmeti başlıyor. Tanı konulması zor kompleks hastalıkların tanı ve tedavileri için Boston Children’s Hospital’ın her biri alanında uzman doktorları ile online konsültasyon yapılarak görüş alınması planlanıyor.

Tecrübeli uzmanlar, ortak bilimsel programlar

Yaşama 'Merhaba' diyen her insan Liv Hospital Ulus için çok değerli. Bu nedenle dünyaya gözlerini açan bir bebekten ergenliğe adım atmaya hazırlanan bir çocuğa kadar herkesin ihtiyacına yönelik tedaviler Liv Hospital Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yapılıyor. Liv Hospital Ulus Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniğinde Çocuk Romatoloji, Çocuk Nefroloji, Çocuk Hematoloji, Çocuk Onkoloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Alerji ve İmmünoloji gibi yan dal kliniklerinde ilgili branşa yönelik tanı ve tedavi yapılabiliyor. Çocuk hastalar, deneyimli öğretim üyeleri ve uzmanlar tarafından güncel ve ortak bilimsel programlar çerçevesinde multidisipliner olarak dikkatle değerlendiriliyor.


Gen terapisiyle başarılı sonuçlar

Harvard Tıp Fakültesi’nin eğitim ve araştırma hastanelerinden biri de olan Boston Children's Hospital 151 yıllık geçmişe sahip. Kendini “Aileler için cevaplar bulmaya adayan hastane” olarak niteleyen Boston Child Hospital Dana-Farber Cancer Institute ile başta çocuk kanserleri ve kan hastalıkları olmak üzere pek çok hastalık üzerine araştırmalar yapıyor. Gen tedavisi programı dünyadaki en kapsamlı ve en önde gelen gen tedavisi programlarından birisi. Orak hücreli anemi, beta-talasemi major, hemofili A gibi kan hastalıkları ve kombine immün yetmezlik, kronik granülamatöz hastalık gibi immün yetmezlik hastalıklarında başarılı gen tedavileri yapılıyor.