150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, Konya’nın sigortacılık haritasını açıkladı. Generali Sigorta verilerine göre Konya’da sigorta hizmeti alanların %67’si 35-60 yaş aralığındaki bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 45 olarak gözlemlendi. Konyalıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK) ve kasko sigortası oldu.

DASK ilk sırada

Generali verilerine göre, Konyalıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmeti %52’lik oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken, ikinci sırada %21 ile kasko sigortası yer aldı.

Kadınların oranı %29

Konyalıların online ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, %29 kadın ve %71 erkek dağılımı istatistiklere yansıdı.