2021-2030 on yıllık Stratejik Planını hayata geçirmeye hazırlanan Kızılay, yol haritasını toplum ile birlikte belirlemek için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. 2030 Stratejik Planını pandemi sürecinin ortaya çıkardığı “yeni düzen” gerçeği ile masaya yatıracak olan Kızılay yönetimi, küresel ve ulusal insani hedeflerin ışığında gönüllüsünden çalışanına, faydalanıcısından bağışçısına tüm paydaşları ile birlikte kararlaştırılan on yıllık amaç ve hedefleri toplum ile paylaşacak

“Hedef 2030” adı verilen planlama ile 10 yıllık hedeflerini “Toplumsal Dayanıklılığın Geliştirilmesi” ve “Güçlü Yönetişim ve Kurumsal Güven” başlıkları altında toplayan Kızılay, belirlediği hedeflere ulaşmak için yol haritasını çıkartıyor. “Seyrüsefer Çalıştayı” adı verilen ve 3 gün sürecek olan çalışma, Genel Başkan Dr. Kerem Kınık’ın açılış konuşması ile başlayacak. Çalıştay süresince “Dünyanın Meseleleri”, “İnsanın Meseleleri”, “İnsani Finans ve Sürdürülebilirlik”, “Kurumsal Gelişim ve Dönüşüm” başlıklarında paneller düzenlenecek. Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, Prof. Dr. Alper Cihan, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz başta olmak üzere alanlarının uzmanları Kızılaycılara, değişmesi gereken afet müdahale yöntemleri, kurumsal dönüşüm ve değişim, sağlık alanındaki yeni gelişmeler gibi onlarca başlıkta konular ele alınacak. Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve tüm alanlardan genel müdür yardımcıları özellikle pandemi sürecinin sahaya ve insani yardım dünyasına yansımalarını, alan tecrübeleriyle çalıştaylarda masaya yatıracak.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Geleceğini planlayan bir Kızılay’ı hedefledik”

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Önümüzdeki 10 yılda Kızılay’ın nereye gitmesi gerektiğini, on yıl sonra Kızılay’ı nerede görmek istediğimizi büyük Kızılay ailemizle birlikte belirlemiştik. Şimdi o hedefe ulaşmak için icra edilecek projelerimizin detaylarını ve yol haritasını belirlemek için çalışacağız. Pandemi süreci tüm dünyayı ve doğal olarak insani yardım dünyasını da değiştirdi. Bu sürecin etkileri önümüzdeki yıllarda da gerek ekonomik gerek psikososyal anlamda sürecektir. Tüm kurum ve kuruluşlar bu süreci masaya yatırmak ve kendilerini bu sürecin verileriyle yeniden tanımlamak zorundadır” dedi. Dr. Kerem Kınık, 3 gün sürecek olan çalışmanın çıktılarının başta Kızılay ve Kızılhaç dernekleri olmak üzere dünyadaki insani yardım örgütlerine de ilham vereceğine inandığını ifade etti.