Şekerbank’ın Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen ve sürdürülebilirlik alanındaki en saygın ödüllerden biri olan Vision Awards’da iki ödül birden kazandı.

Şekerbank’ın Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (League of American Communications Professionals - LACP) tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen LACP Yıllık Raporlama Yarışması, 2019/20 Vizyon Ödülleri (LACP's Annual Report Competition, 2019/20 Vision Awards) organizasyonunda altın (Gold) ve teknik başarı (Technical Achievement) başlıklarında iki ödül kazanmayı başardı. Şekerbank Sürdürülebilirlik Raporu, tüm raporlar arasından seçilen ‘Top 100’ listesinde 98 puan ile 53. sırada yer aldı.

Ödüle ilişkin LACP tarafından Bankaya gönderilen mektupta, dünya çapında çok çeşitli sektörleri ve organizasyonel boyutları temsil eden birçok şirketten bugüne kadar benzeri görülmemiş sayıda yapılan 6 bin başvuru içinde Şekerbank’a ait sürdürülebilirlik raporunun “övgüye değer istisnai özellikler taşıdığı” belirtildi.

Toplumsal kalkınmayı ve üretimi desteklemeye yönelik kuruluş misyonundan hareketle sürdürülebilir bankacılıkta öncü bir rol üstlenen Şekerbank, Sürdürülebilirlik Raporu ile kilit paydaş grupları nezdinde ekonomik, toplumsal ve çevresel etkileri ile birlikte, Covid-19 salgınının tüm dünyada hızlandırdığı dijital dönüşüme yönelik çalışmaları içeren performansı ile ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına sağladığı katkıyı belgelemişti. Şekerbank 2013’ten bu yana iki yılda bir sürdürülebilirlik raporu yayımlayarak paydaşların ve kamuoyunun bilgisine sunuyor.

Aybala Şimşek: “Sürdürülebilir dijital bankacılık çalışmalarımız pandemi ile çok daha önemli hale geldi.”

Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek Şekerbank’ın aldığı ödüllerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Sürdürülebilir bankacılıktaki 67 yıllık öncü rolümüz doğrultusunda, devam eden ‘Dijital Transformasyon Programı’mız ile kazandığımız yetkinliklerle bu alanda uluslararası bir örnek model sunmaya hazırlanıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz sürdürülebilir dijital bankacılık çalışmalarımız pandemi süreci ile çok daha önemli hale geldi. Türkiye’de daha çok kişinin finansman kaynaklarına erişmesi, kadınlarımızın girişimciliğe teşvik edilmesi, üretimin ve istihdamın desteklenmesi, enerji verimliliği yatırımlarının yaygınlaşması ve kırsal bölgelerin kalkınması için yaptığımız çalışmaları özetlediğimiz Sürdürülebilirlik Raporu’muzun küresel düzeyde en saygın organizasyonlardan biri olan LACP tarafından ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyduk.”