Tamay Zengin

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası rekabet, ülkeleri statükoyu korumaya yöneltebilir ancak söz konusu 20 yılda bu yaklaşımın başarısızlığına şahit olduk. Önümüzde bir süper güç rekabeti dönemi olmasına rağmen, diğer uluslar daha sorumlu davranarak küresel krizlere yanıt verebilmek için uluslararası bir koordinasyon oluşturma fikrine stratejilerinde yer vermelidir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, 'Güç ve Paradoks: 21'inci Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak' temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen TRT World Forum'da katılımcılara video mesaj yoluyla hitap etti. Altun, Covid-19 krizinin dünyayı soğuk savaşın sona ermesinden bu yana olabilecek en kötü zamanda vurduğunu belirterek, 2020'de dünyanın farklı yerlerinde birçok uluslararası çatışmanın çözümsüz kaldığını kaydetti. Bu sürecin devletlerin uzun vadeli stratejiler oluşturmaya ve küresel tehditlerle mücadele etmeye odaklanmasını zorlaştırdığını dile getiren Altun, "Ayrıca bir reform sürecinin olmaması, uluslararası kurumları büyük küresel krizlerin üstesinden gelmede zayıf ve hazırlıksız bıraktı. Sadece Birleşmiş Milletler değil, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere uzman kurumların, küresel bir krizi çözemediği kanıtlandı" diye konuştu.

'ULUSLARARASI KURULUŞLARIN REFORM İHTİYACI VAR'

İletişim Başkanı Altun, son 20 yılda terörden insani meselelere, iklim değişikliğinden Covid-19'a kadar küresel krizlerin ortaya çıkmasının, bütün ulusların büyük stratejilerini tasarlamada yeni yaklaşıma ihtiyacı olduğunu gösterdiğini vurgulayıp, uzun süreli ihtilafların, güvenlik risklerine ek olarak insani zorluklarla birlikte ekonomik ve sosyal sorunlara neden olabildiğine işaret etti.

Uluslararası kuruluşların insani felaketlerden küresel iklim değişikliğine kadar küresel sorunları daha verimli şekilde ele alabilmeleri için acil reforma ihtiyaç duyduğunun görüldüğünü aktaran Altun, her ülkenin büyük stratejisinde, reforma yardımcı olacak ve bu kurumları daha etkili hale getirecek bir madde olması gerektiğinin altını çizdi.

Devletlerin küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiğini kabul etmesinin şart olduğunu vurgulayan Altun, böyle yapmadan istikrar ve güvenlik hedefine ulaşmanın imkansız olduğunu söyledi.

'DIŞ POLİTİKA STRATEJİMİZİ REVİZE ETTİK'

Türkiye'nin uluslararası sistemdeki zorlukları takip ettiğini ve bunlara cevap vermek için adımlar attığını kaydeden Altun, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dış politika stratejimizi sadece acil güvenlik kaygılarımıza değil, bölgesel ve küresel sorunlara da çözüm üretecek şekilde revize ettik. Yakın çevremizdeki çatışmaların çözümünü dış politikamız için önemli bir öncelik haline getirdik. Türk dış politika yapıcıları Suriye, Libya ve Irak'taki çatışmaları çözmek için farklı girişimlerde bulundular. Ayrıca, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı da dahil olmak üzere bütün kriz alanlarında ilgili tarafları diyalog ve yapıcı diplomasiye katılmaya davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkelere bu alanlardaki anlaşmazlıkları müzakere etmek ve çözmek için uluslararası konferanslar gerçekleştirme çağrısında bulundu."

'REFORM SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ'

İletişim Başkanı Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi reformunun uzun süredir arzu edildiğini ancak henüz gerçekleştirilemediğini belirterek, "Son birkaç yılda bu konseyin kararlı adımlar atamamasının önemli bölgesel sorunlara yol açtığını gördük. Güvenlik Konseyi için bir reform sürecini destekliyoruz ve bunun hem Türkiye'nin hem de dünyadaki diğer ülkelerin çıkarına hizmet edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Covid-19 krizinin en başından itibaren küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiği fikrini desteklediğini belirten Altun, "Türkiye, bu salgın krizi sırasında diğer ülkelerle iş birliği yapmak ve onları desteklemek için her adımı atmıştır ve buna devam edecektir. Etkin bir yük paylaşımı ve iş birliği yapılmaması bu krizin uzamasına sebep olur" dedi.

'ÖNÜMÜZDE, SÜPER GÜÇ REKABETİ DÖNEMİ VAR'

Küresel salgın ve büyük güç rekabeti çağında, ulusların dış politikalarını ve büyük stratejilerini yeniden gözden geçirmelerinin önem taşıdığını belirten Altun, "Öncelikler ve hedefler, son 20 yılda dünyada olup bitenleri dikkate almalıdır. Dış politikalarımızın küresel sorunları ele alacak vizyona sahip olması gerekmektedir. Uluslararası rekabet, ülkeleri statükoyu korumaya yöneltebilir ancak söz konusu 20 yılda bu yaklaşımın başarısızlığına şahit olduk. Önümüzde bir süper güç rekabeti dönemi olmasına rağmen, diğer uluslar daha sorumlu davranarak küresel krizlere yanıt verebilmek için uluslararası bir koordinasyon oluşturma fikrine stratejilerinde yer vermelidir" diye konuştu.

'TÜRKİYE DİĞER ULUSLARLA ÇALIŞMAYA HAZIRDIR'

İletişim Başkanı Altun, kriz zamanlarında süper güçlerin liderlik rolünü oynamasını beklemek yerine bu hedeflere ulaşmak için diğer ulusların güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirtti. Devletlerin birbirine bağlı bu dünyada bir alandaki istikrarsızlığın ve krizin eninde sonunda yayılacağı gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini belirten Altun, "Yapıcı ve yenilikçi diplomasi ve uluslararası katılım, bu zorlukların kontrol altına alınması sürecinde kilit rol oynayacaktır. Türkiye bu anlamda sorumluluklarını yerine getirmektedir ve bundan sonra da diğer uluslarla birlikte çalışmaya hazırdır. Farklı krizler ve zorluklar esnasında uluslararasında iş birliği ve diyaloğun nasıl sağlanacağı konusunda örnek teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bu alanda rekabeti memnuniyetle karşılarız" dedi.