ÖZGÜRLÜK VE KARDEŞLİĞİN ADRESİ AK PARTİ'DİR

Siz bu satırları okurken, Türkiye muhtemelen Başbakanımızın büyük gayretleriyle hazırlanan "Yeni Demokratikleşme Paketi"nin içeriğiyle de tanışmış olacak.
Bu paketle birlikte milletimizin özgürlüğü daha çok genişleyecek.
Uzun yıllar boyunca insanlarımıza sorun ve sıkıntı oluşturan birtakım konuları çözüme kavuşturma yolunda çok önemli bir adım daha atılmış olacak.
Böylece birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daha çok pekişecek.
Yüzlerimizdeki tebessüm, gönüllerimizdeki huzur daha çok artacak.
AK Parti kurulduğunda ortaya koyduğumuz en temel ilkelerimizden biri "önce insan"dı.
Neden? Çünkü bu ülke bazı kurum ve kavramları, insanın önüne çıkarmanın acılarını çok çekmişti.
İnsanımız, Devleti özne, Milleti de onun bir nesnesi gibi gören anlayışlardan dolayı çok örselenmişti.
"Millet devlet içindir" anlayışıyla çok darbeler görmüş, çok darbeler yemiş, hafızasına, Başbakanlara kurulan darağaçlarından, gencecik kızlarımız için kurulan ikna odalarına, kardeş kavgalarından asit kuyularına kadar acılarla dolu birçok hatıra nakşolmuştu.
Kendi vatandaşlarını ideolojik kamplara ayıran ve bu kamplar arasında ayrımcılık gösteren devlet anlayışı, hem birçok kesimin özgürlüklerini elinden almış, hem ekonomik büyüme ve gelişmemizin önünde set olmuştu.
Devlet anlayışındaki bu ideolojik taassup, milli bayramlarda bile öne çıkardığı ayrımcılık ve dışlayıcılıkla devlet-millet uçurumunu derinleştirmiş, geniş halk kitlelerini devletten soğutmuştu.
İşte bu nedenle AK Parti, milletimizden iktidar yetkisini alır almaz öncelikle devletle milleti yeniden buluşturmak için kolları sıvadı.
Etnik ayrımcılığa hayır dedi.
İnanç ayrımcılığına hayır dedi.
Yaşam biçiminden dolayı dışlanmaya hayır dedi.
Farklı düşüncelerin yasak ve baskılarla bunaltılmasına hayır dedi.
Alevisiyle Sünnisiyle, Türküyle Kürdüyle, Lazıyla Çerkeziyle, Arabıyla, Romanıyla, başı açığıyla başı kapalısıyla "Biz birlikte Türkiyeyiz" dedi.
Demekle kalmadı; peşpeşe düzenlemeler yaparak savunduğu ilkeleri teoriden pratiğe aktardı.
TRT ilk kez Kürtçe yayına başladı.
Roman vatandaşlarımız ilk kez devletin sıcak yüzüyle buluştular.
Azınlıklarımız ilk kez, devletin, mağdur edildikleri alanlarda yaraları sardığını gördüler. Bu ülkede "kayıt dışı egemenlik" kullanmayı alışkanlık haline getirmiş güç odakları, ilk kez yargı önünde hesap vermeye başladılar.
Üniversitelerimiz öğrencilerin giysileri ve sakallarıyla uğraşan yarı açık kışla olmaktan çıkarılıp birer bilim merkezi haline getirildiler.
Şiddete ve teröre başvurmamak kaydıyla, en aşırısından en marjinaline kadar her meselenin özgürce konuşulup tartışıldığı bir ortam var artık.
Yeterli mi? Tabii ki hayır.
Nitekim bu demokratikleşme paketi de "önce insan" ekseninde daha çok özgürlük ve daha çok demokrasi anlayışımızın bir yansımasıdır.
Şuna içtenlikle inanıyoruz; özgürlük bir odaya giren temiz hava gibidir, odadaki hiç kimseden esirgenemez.
Bu anlamda, birimizin özgürlüğü hepimizin özgürlüğüdür.
Dünyada birçok şeyi kendinize saklayarak muhafaza edebilirsiniz, özgürlük ise ancak paylaşıldıkça muhafazası mümkün olan bir değerdir.
İşte bu anlayışı bütün bir ruhuyla özümseyip şaşmaz bir ilkeye dönüştürdüğü içindir ki, AK Parti bu ülkede 7 bölge 81 vilayetin ve her görüşteki insanın kendine yer bulabildiği bir partidir.
İşte bu nedenle birlik ve beraberliğimizin en büyük çimentosu, özgürlük ve kardeşliğimizin biricik adresidir.
SPOTLAR
AK Parti kurulduğunda ortaya koyduğumuz en temel ilkelerimizden biri "önce insan"dı. Çünkü bu ülke bazı kurum ve kavramları, insanın önüne çıkarmanın acılarını çok çekmiş, İnsanımız, Devleti özne, Milleti de onun nesnesi gibi gören anlayışlardan dolayı çok örselenmişti.
AK Parti, milletimizden iktidar yetkisini alır almaz öncelikle devletle milleti yeniden buluşturmak için kolları sıvadı. Etnik ayrımcılığa hayır dedi. İnanç ayrımcılığına hayır dedi. Yaşam biçiminden dolayı dışlanmaya hayır dedi.
Alevisiyle Sünnisiyle, Türküyle Kürdüyle, başı açığıyla başı kapalısıyla "Biz birlikte Türkiyeyiz" dedi.
Dünyada birçok şeyi kendinize saklayarak muhafaza edebilirsiniz, özgürlük ise ancak paylaşıldıkça muhafazası mümkün olan bir değerdir. İşte bu anlayışı bütün bir ruhuyla özümseyip şaşmaz bir ilkeye dönüştürdüğü içindir ki, AK Parti bu ülkede birlik ve beraberliğimizin en büyük çimentosu, özgürlük ve kardeşliğimizin biricik adresidir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Türkiye Haberci'yi Facebook'ta takip edin

TÜRKİYE HABERCİ E-GAZETE

  • e-gazete
  • e-gazete
  • e-gazete
  • e-gazete
  • e-gazete