Adem Yıldız
Adem Yıldız

SANAL GERÇEKLİK SİSTEMİ ve ETKİLERİ!

Saygıdeğer dostlar, uzun bir aranın ardından, hareketli bir spor sezonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanlık Sistemi seçiminden sonra ortaya çıkacak tsunami etkisinin sel olup felakete yol açacağı mı, yoksa kurak ve susuz kalmış toprakların sulanmasına etken olması gibi hayırlara vesile olacağınımı burada değerlendireceğiz.

İnsanlık, hak ve batıl mücadelesinin başlangıcından beri, mevcut sisteme  başkaldırı en küçük haksızlığa karşı kendini savunma mekanizması zamanla artarak daha olgun bir şekilde insanoğlu tarafından ortaya koyulmaktadır. Başka bir tabirle muhalefet yapma muhalif olma ve bunu en kaliteli şekilde bir hak arayışına çevirme, her ne kadar siyasi arenadaki muhalefette bu kaliteyi göremesekte halkımız bu olumsuzluklara rağmen yapıcı bir tutumla hakkını makul ölçüler içerisinde aramaktadır.                                                                                                          Hani derler ya 'ağlamayan bebeğe meme vermezler; sözü, aslında toplumumuzun çok uzak olduğu bir tabirdir, neden mi? Bastırılmış toplumlar, sömürülmüş toplumlar ve kültürel erozyona uğratılmış toplumlara baktığımız zaman yönetimsel yapılarda genel olarak farklı dünya devletleri de olsa genel bir komünizm hayranlığı görmekteyiz! İnsanları,  ileri yaştakiler iyi bilir bir sana yağı ekmekle karın tokluğuna hayata el mahkûmiyet çerçevesin de bir alışılmış psikolojisi ve bu psikolojik baskı altında karın tokluğuna her türlü ekonomik, kültürel, sosyal ve manevi erozyona uğratarak bir sindirilmiş toplum şablonu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır, şu anda da sana yağı ekmek özlemi taşıyan bazı fosilleşmiş bir türün azda olsa özlemini taşıyan kalıntıcıklara rastlamıyor değiliz.

Yeni dönem toplumlarda aslında hepimizin bilinçaltında yer alan, yeniden BÜYÜK BİR TÜRKİYE, YENİ BİR DÜNYA tabirini anımsayanlar olacaktır, bu özlemi taşıyan özgüvene sahip yeni bir toplum modeli ortaya çıkmıştır.                                                                                                                   Dünyada yeni bir düzen kurulacaksa öncelikle insan odaklı ve birey psikolojisi ciddiye alınarak sistem şekillenmesi yapılmalıdır, dünyada farklı yönetim şekilleri ile komünizm, marksizm, kapitalizm, faşizm gibi ideolojiler bir kısım toplulukların talepleri sonunda ortaya çıkmıştır, önemli olan en geniş kapsamlı insan odaklı ve insani hassasiyetleri ve gerçek çoğunluğun ortalamasını alarak bir ideoloji veya sistem belirlemesi yapılmalıdır.

Ülkemizde maalesef bu güne kadar yapılan veya yapılmaya çalışan tüm hamleler gerçeklikten uzak, milletin hassasiyetlerinin aksine ve insan fıtratının almayacağı anlamayacağı bir mantıksızlık çerçevesinde belirlenmeye dikta ettirilmiştir. 

Artık birilerinin milletimizin gerçek sesine ve gerçek hassasiyetine bakılarak yeni bir düzen kurulmasının vakti gelmiştir.

Hak batıl mücadelesi çerçevesinde herkes sevabıyla günahıyla en azından saf ını belli ederek yapılacak stratejik hamlelere her konuda desteğini vermelidir. Milletimiz 15 Temmuz da üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır ve gerekirse yine yapmaya hazırdır Yeni dönem sistem ve anayasa değişikleri değerlendirilirken maalesef bu günlerde moda olan sanal gerçeklik gözlüğü gibi ülkemizde yapılan yenilenme hamleleri ve yeniden yapılanmalar bazı kesimler tarafından sanal gerçeklik gözlüğünden izleniyor gibi izlenilmekte ve algılanmaktadır.

Milletimiz biliyor ama bazı kesimlerin de bilmesi lazım, artık uyanın bu gerçekler sanal gerçeklikler değil milletin gerçekleridir!                                                                                                       Buradan haykırıyorum bu yapılanlar ve yaşadıklarımız milletin gerçekleri, artık anlayın bu yapılanlar gerçek potansiyellerimiz ve bu halkın gerçekten hak ettiği yaşam standartıdır bu, bizler hayatı gerçek insan hassasiyetleri çerçevesinde değerlendirsek daha mükemmel gerçekleri de yakalayabiliriz.

Millet olarak ülke olarak bilmeliyiz ki, bu milletin en gerçek  tarafı  farklı fikir ve inanışların olduğu bir mozaikler ülkesi anlayışıdır, Alevisiyle,Sünnisiyle, gayrimüslimiyle  bu memleket sanal gerçeklikten uzak bir kalite abidesi bir millet,  kalite abidesi bir toplum ve dünyaya  payitaht ve günümüzde her konuda kaliteli model olmuş bir medeniyet abidesiyiz.

Milletimiz her konuda yeterli potansiyele sahiptir, kömürün içerisinden elmasın çıkarıldığı gibi bu milletin gerçek potansiyellerini ortaya çıkaracak donanıma sahip olmamız ve ortaya çıkarmamız şarttır.

İnsanın değerini belirleyen değer verendir, insan ne kadar değer verilirse ve onure edilirse o kadar değerlidir.                                                                                                                                         Ülkemizi ve milletimizi, eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, sportif ve birçok alanda müreffeh seviyeye getirerek özgüveni kuvvetli kendi ayakları üzerine durabilen ve kendi yağıyla kavrulup dünya mazlumlarına sahip çıkacak hale gelmeye mecburuz. 

ÇÜNKÜ! BİZLER ÜLKE VE MİLLET OLARAK MAZLUMLARIN SON UMUDUYUZ!

Selam ve dua ile.ADEM YILDIZ

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Türkiye Haberci'yi Facebook'ta takip edin

TÜRKİYE HABERCİ E-GAZETE

  • e-gazete
  • e-gazete
  • e-gazete
  • e-gazete
  • e-gazete

AK TÜRKİYE