Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik, Sibel Can'ın kendisine, 'ikinci el otomobili sıfır olarak sattı' iddiasıyla açtığı davayı kazandığını söyledi. Basın açıklaması yapan iş insanı, "Yaklaşık 70 yıllık bir geçmişi olan Çiftkurtlar markasının, bizim için sadece ticaret değil aynı zamanda vazgeçilmez bir tutku olduğu hem müşterilerimiz hem de iş ortaklarımız tarafından gayet iyi bilinmektedir. Kamuoyunda, 'Sibel Can Davası' olarak bilinen ve aleyhimize propaganda malzemesi olarak kullanılan davadaki haklılığımız üst mahkeme tarafından verilen kararla kesin olarak onaylanmıştır. Yerel mahkemenin gerekli inceleme yapmadan vermiş olduğu haksız ve hukuksuz karar üst mahkemeye yapmış olduğumuz itiraz nedeniyle kabul görerek ve haksız olarak şikayete konu edilen aracın tüm işlemlerinin usulüne uygun olarak ithal edildiği, suç kastıyla satışa konu edilmediği şahsım veya yetkilisi olduğum şirketin dolandırıcılık veya başkaca herhangi suça konu eylemde bulunmadığı, herhangi bir kişinin hak kaybına sebebiyet verilmediği, yapılan bu işlemler nedeni ile kamunun da herhangi bir zararının doğmadığı' mahkeme kararıyla tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

'Hukuk mücadelemizin sonucu haklılık ortaya çıktı'

"Bugüne değin yılmadan ve yorulmadan Türk Adaletine olan sonsuz güvenimiz çerçevesinde vermiş olduğumuz hukuk mücadelemizde haklılığımızın ortaya
çıkması Çiftkurtlar ailesi ve şahsım için çok büyük bir sevinçtir" diyen Çelik, "Önümüze çıkan tüm engelleri Türk adaletinin tecellisi ile bertaraf edeceğimiz noktasındaki güvenimiz ilk günkü gibi bugün de tamdır. Bundan sonraki süreçte her türlü olayın sonuna dek yılmadan takipçisi olacağımızı, aynı özveri ve ilk günkü heyecanla yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile bildiririz" cümleleriyle sözlerini bitirdi.


HUKUK BÖLÜMÜ 8 CEZA HUKUKÇUSUNUN ORTAK AÇIKLAMASI AŞAĞIDA BULABİLİRSİNİZ.

"İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/192 Esas sayılı dosyasında kasıtlı olarak suç işlediğimizden bahisle açılan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkeme, 2019/85 Karar sayılı kararı ile aleyhimize yeterli ve gerekli delil olmamasına rağmen hatalı değerlendirme ile karar vermiştir.

Bu karar aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi'nin 2019/2373 Esas ve 2021/22 Karar sayılı kararı ile haklılığımız ve iddia edilen suçu işlemediğimiz ortaya çıkmış, kararın eksik inceleme ile delillerin hatalı takdiri neticesinde verildiği net bir şekilde belirtilmiştir. Yüksek Mahkeme'nin bu kararı ile Yerel Mahkeme tarafından kurulan hüküm tamamen ortadan kalkmıştır.

Aracın modeli nedeni ile tarafımıza atfedilen suçun oluşmadığı, Gümrük beyannamesi tescil tarihi 1 Ağustos tarihinden sonra olan araçların modelinin bir sonraki yıl olacağı, dolayısı ile aracın model yılı nedeni ile dolandırıcılık suçunun oluşmayacağı açıkça tespit edilmiştir.

Yine Yüksek Mahkeme kararında, gümrükte araç için eksik bedel beyan edilmediği, kamunun veya başkaca kimsenin herhangi bir zarara uğramadığı, hususlarına vurgu yapılmıştır. Bu sayede iddia edildiğinin aksine, haksız menfaat ve kazanç sağlamadığımız anlaşılmıştır.

Bir diğer suçlama olan kaçakçılık yönünden ise tanık beyanlarının değerlendirmeye esas alınması gerektiği, aracın gerçekten sıfır (kullanılmış) olup olmadığının ancak bu suretle anlaşılacağı (bilerek ve isteyerek aldatmak amacıyla eksik beyan ile yurda sokulup sokulmadığı hususunda eksik inceleme yapıldığı) ve kaçakçılık suçu yönünden de bu hususun önemli olduğu, ayrıca bu konu ile ilgili olarak yürüyen davaların da bekletici mesele yapılması gerektiği içtihat edilmiştir.
verilen hükmün üst mahkemede tamamen bozulmuş olmasının başkaca bir izahı olacağını düşünmüyoruz."

Nitekim İstinaf Mahkemesi tarafından verilen kararda üç hususa vurgu yapılarak hakkımızdaki suçlamaların tamamının yersiz olduğu belirtilmiştir.
1. Aracın modeli nedeni ile aldatma ve/veya haksız menfaat elde etmek kastı yoktur.
2. Yapılan bu işlem nedeni ile Çiftkurtlar herhangi bir menfaat sağlamamış, (79.912 USD bedelli araca 90.000 USD ödendiği çok net bir biçimde kararda belirtilmiştir.) ve kimseyi de zarara uğratmamıştır.
3. Aracın kullanılmış olup olmadığı net bir şekilde tespit edilememiştir, ihracat engelini aşmak için böyle bir yola başvurulmuş olması nedeni ile kaçakçılık kastı tespit edilememiştir.(bkz;mahkeme kararı)Aracın kullanılmış olmasına imkan ve ihtimal yoktur Şöyle ki; Soruşturma raporunda aracın tescil edildiğine dair vurgu yapılan tarihte aracın gemiye yüklendiği ve Türkiye limanlarına varma tarihide dikkate alındığında hiçbir şekilde kullanılamayacağı bu nedenle kullanılmış araç olarak değerlendirilemeyeceği zaten müfettişlerin verdiği raporda aracın km sinin 25 odometre olarak tespit yapıldığı yazmakla birlikte araç bir yerden bir yere gitmek için Alınan sahiplik belgesinin de tescil edildiği şekilde araştırma yapılmadan değerlendirilmesinin çok yanlış bir tespit olduğu kabul edilmelidir.

Yüksek Mahkeme tarafından verilen bozma kararı ile Yerel Mahkeme kararı tamamen ortadan kalmış olup, hakkımızdaki suçlamaların yersiz ve temelsiz olduğu karar gerekçesinde çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Kamuoyu ve süreci takip eden bazı çevrelerin baskısı nedeni ile bu sonuçların meydana geldiği açıktır. Bu denli açık ve ortada olan bir olayda Yerel Mahkeme tarafından