DANIŞTAY'ın 'Basın Kartı Yönetmenliği'nin bazı maddelerinin yürütmesini durdurmasının ardından 'Basın Kartı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi. Söz verdiğimiz gibi basın kartının saygınlığını artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, yapılan değişikliklerle gazetecilik mesleğinin ve basın kartının saygınlığı artırılırken, terör başta olmak üzere her türlü suçla ilintili kişilerin basın kartı taşımasının önüne geçen ve demokrasi ile birlikte ifade ve basın özgürlüğünü koruyan maddeler güçlendirildi. Yeni düzenlemeyle basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlara 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak veya örgüte yardım etmek suçlarından hüküm giymemiş olma' ibaresi eklendi. Basın meslek onurunu zedeleyen, milli güvenliğe ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunan, şiddet ve terörü özendiren, suça tahrik veya teşvik eden ve suçla mücadeleyi etkisiz kılan kişilerin basın kartının iptal edilebileceği de yenilenen maddeler arasında yer aldı.

'BASIN KARTI KOMİSYONU KARAR VERİYOR'

Yönetmeliğin sürekli nitelikteki basın kartının iptaline ilişkin 25'inci maddesi şöyle değiştirildi:

"Sürekli nitelikte basın kartı sahibinin, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunması, 6 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesinde çerçevesi belirtilen milli güvenliğe ve kamu düzenine açıkça aykırı faaliyetlerde bulunması veya bu faaliyetlere açıkça destek vermesi, şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması, suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması hallerinde Komisyon tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, bu kişilerin sürekli nitelikte basın kartlarının iptaline karar verilebilir. 6'ncı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine aykırılığın oluşması halinde sürekli nitelikte basın kartı, Başkanlığın teklifi üzerine Komisyonca iptal edilir."

HÜKÜM GİYMEMİŞ OLMA ŞARTI ARANIYOR

Öte yandan basın kartı verilecek kişilerde, yönetmelikte belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olma şartı aranıyor. Yönetmeliğin basın kartı verilecek kişilerde aranan şartları düzenleyen 6'ncı maddesinin ilgili bentleri şöyle sıralandı:

"Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmama. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile bu suçların özel kanunlardaki karşılıklarından hüküm giymemiş olma. Terörle Mücadele Kanunu’nun 3'üncü maddesinde sayılan terör suçları ile 4'üncü maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan veya 6'ncı maddede belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak. 5237 sayılı Kanunun 213, 214, 215, 216 ve 217'nci maddelerinde sayılan suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olma. 5187 sayılı Kanunun 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan veya bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olma."

ALTUN: SAYGINLIĞINI ARTIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'daki hesabından, 'Basın Kartı Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin açıklama yaptı. Altun, "Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi. Söz verdiğimiz gibi, basın kartının saygınlığını artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

Öte yandan Altun, Danıştay'ın 'Basın Kartı Yönetmenliği'nin bazı maddelerine ilişkin verdiği yürütmeyi durdurma kararı üzerine 1 Nisan'da yaptığı açıklamada da daha iyi 'Basın Kartı Yönetmeliği' hazırlamak için çalışmaya başladıklarını belirterek, "Görevde olduğumuz müddetçe 'gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler" demişti.

Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan bir kişiye 'gazeteciyim' dese de basın kartı verilmeyeceğine dikkati çeken Altun, "Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ terör örgütünün propagandasını yapanları 'gazeteci' olarak tanıması isteniyor. Buna itiraz ediyoruz. Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve işbirlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek" demişti.