Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Hukuk Sigortası’nı Türkiye’ye kazandırmayı umuyoruz” diyerek duyurduğu hukuk sigortasının kapsamı ve uygulama alanı genişletiliyor. Avukat Elvan KILIÇ, Hukuk sigortasını destekleyerek, bütün özgürlüklerin güvencesi ve yaptırımı olan en temel haklardan hak arama özgürlüğünün temelini oluşturacaktır. Dedi.

KILIÇ, Hukuk Sigortası’nın vatandaşların hukuki haklarına ulaşmayı kolaylaştıran bir sistem olduğunu söyledi. Bireysel Hukuk Sigortası’nın Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde yıllardır uygulanan ve oldukça da başarılı olmuş hukuk sigortası olduğunun altını çizen Avukat Elvan KILIÇ, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Tüm dünyada, sigorta ve hukuk birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Ancak ülkemizde hukuk ile sigorta sadece uygulamanın denetlenmesi şeklinde ilerliyor. Kesinlikle hukuk, sigorta ile garanti altında alınmalı, sigorta da hukuk ile iç içe olmalıdır.

Hukuk sigortasının ülkemizde uygulama alanı bulunmuyor. Sigorta şirketleri kâr amacı güden yapılanmalar oldukları için kar etmedikleri bir işin içine girmek istemiyorlar. Aslında uzun yıllardır fiiliyata geçilmemesinin temel sebebi budur. Ayrıca Sigorta şirketleri, kâr zarar hesaplaması yapamadıkları, gerekli uygulanabilir alanları belirleyemedikleri için bu sigorta türü 1995’ten beri Türkiye mevzuatında olmasına rağmen hayata geçirilememiştir. Türkiye Barolar Birliği aracılığı ile koordinasyon ekipleri oluşturularak avukatlık ücretlerinin istatistiği çıkarılıp sigorta şirketleri ile paylaşılabilir. Böylece dünyada uygulaması olan hukuk sigortası daha hızlı işlerlik kazanabilir. Bu, avukatlar için önemli bir sorunun çözümünde ve vatandaşın karşılaşacağı problemlerin çözümünde ciddi bir adımdır. Bu da adliyelerdeki yükü hafifleterek tıkanmış olan yolu açacaktır.’’

İki türlü hukuk sigortası yapılıyor

Hukuk Sigortası’nın iki türlü olduğuna dikkat çeken Avukat Elvan KILIÇ, sistemin nasıl işlediğini şu sözlerle açıkladı: ‘’Hukuk sigortası iki türlüdür; birincisi bireysel hukuk sigortası, ikincisi genel hukuk sigortasıdır. Bireysel hukuk sigortası, sigorta türlerinden ihtiyari mal varlığı sigortalarından sayılmaktadır. Buna göre sigorta, gerçek ve Tüzel kişi olabilmektedir. Sigortalı, sigortalattığı risk konusu şey veya eşya ile ilgili olarak çıkan hukuki uyuşmazlık sonucunda, hukuki yardım için istediği bir avukata başvurabilmektedir. Avukatta gerekli çalışmayı yapıp hukuki yardımda bulunmakta ve bu yardıma ilişkin tüm masrafları sigorta şirketinden tahsil etmektedir."

Belgeler için 5 gün süre

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, sigorta tarafından karşılanacak olan avukatlık ücretinin belirlenmesinde etkilidir. Yargılama giderleri, hukuki meseleyle ilgili belgeler ibraz edildiği zaman ödenir. Davaya ilişkin olan belgeleri, 5 gün içinde sigortaya iletmen gerekir. Para ile ölçülemeyen davalarda avukat ile yapacağın vekalet ücreti sözleşmesinde yer alan avukat vekalet ücreti, asgari ücret tarifesinde yer alan oranın en fazla 3 katı olabilir, Hukuksal koruma sigortasına T.C. vatandaşları, Türk soylu belgesi bulunan soydaşlar, Türkiye’de yerleşik olarak yaşayan ve çalışan AB vatandaşları başvurabilir.