Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Konya Ticaret Borsası temsilcileriyle bir araya gelerek ülke ekonomisine katma değer sağlayan bu kuruluşun dinamik ticari yapısı ve güçlü ekonomik potansiyelini değerlendirdi. Görüşmede, Konya'nın tarım, sanayi ve ticaret alanındaki başarıları üzerinde duruldu ve bu sektörlerin büyümesine yönelik stratejiler tartışıldı.

Bakan Bolat, Konya Ticaret Borsası'nın başarılı çalışmalarını takdirle karşıladığını ve bu kuruluşun ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Aynı zamanda, Konya'nın tarım sektöründeki lider konumu ve sanayi alanındaki büyüme potansiyelinin Türkiye'nin genel ekonomik büyümesine olan olumlu etkisine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca, Konya Ticaret Borsası'nın uluslararası ticaretteki rolü ve ihracat potansiyeli üzerine de konuşuldu. Bakan Bolat, Konya Ticaret Borsası'nın ihracatçı firmalara sunduğu destekleri ve uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıran çalışmalarını takdir etti. Bu bağlamda, Konya'nın ihracat hedeflerine ulaşması için Bakanlık olarak destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Konya Ticaret Borsası temsilcileriyle gerçekleştirdiği bu verimli görüşmenin sonunda, Konya'nın ekonomik potansiyelinin daha da güçlendirilmesi ve ülke ekonomisine sağladığı katma değerin artırılması için işbirliği yapma konusunda mutabık kalındığını ifade etti. Bu işbirliğiyle, Konya'nın ticaret ve ekonomi alanında daha da ilerleyeceği ve Türkiye'nin genel ekonomik hedeflerine katkı sağlayacağı öngörüldü.