Türk Sanatçıları, COP28 Konferansında İklim Değişikliği Mesajlarını Sanatlarıyla İfade Edecek

Dubai, UAE'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28), Türk sanatçıları ağırlayacak. Beş Türk sanatçı, Mehmet Sinan Kuran, Günsu Saraçoğlu, Fatma Kadir, Selva Özelli ve İlhan Sayın, "The Future of Power/Enerjinin Geleceği" adlı sergileriyle konferansta önemli mesajlarını sanatları aracılığıyla paylaşacaklar.

COP28 Global Resilience Partnership Hub'da yer alacak olan sergi, ödüllü çevre sanatçıları tarafından hazırlanmış ve Birleşmiş Milletler tarafından kataloglanmış çalışmaları içerecek. "The Future of Power/Enerjinin Geleceği" başlıklı sergi, Global Resilience Partnership Hub'ın, doğayla uyum içinde, şoklara hazırlıklı, değişime uyum sağlayabilen, kapsayıcı bir dünyada sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen dirençlilik vizyonunu yansıtacak.

Sanatçı Mehmet Sinan Kuran, dünyanın sadece misafir oldukları bir yer olduğunu vurgulayarak, gezegenimize saygı duymanın ve çevreye faydalı olmanın önemini belirtiyor. Değişimin başladığını ifade eden Kuran, güzel günlerin geleceğine inanıyor.

Günsu Saraçoğlu ise iklim değişikliğinin Paris Anlaşması'na uyulmadığı takdirde dünya genelindeki orman yangınları üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Saraçoğlu'nun verdiği bilgilere göre, 2023'te toplam orman yangını emisyonunun 410 megaton civarında olması bekleniyor.

Fatma Kadir, iklim değişikliğinin insan ve hayvan sağlığını, soluduğumuz hava kalitesinden içtiğimiz suya kadar etkilediğini vurguluyor. Çocuklar ve gençlerin, iklim değişikliğiyle mücadelede sorumluluk almadan yaşayacakları zorlu koşullara dikkat çeken Kadir, bu neslin karşı karşıya olduğu riskleri anlatıyor.

Selva Özelli, "Sustainably Investing in Digital Assets Globally" kitabının yazarı olarak konferansta mesajlarını paylaşıyor. Özelli, okyanusların yaşam için kritik önem taşıdığını ve korunmaları gerektiğini belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede okyanusların rolünü vurguluyor.

İlhan Sayın, dünyamızın iklimi ve biyolojik çeşitliliği arasındaki bağı vurgulayarak, iklim değişikliğinin gıda, tarım ve su sistemleri üzerindeki baskı ve risklere dikkat çekiyor. Sanatıyla bu mesajları iletecek olan Türk sanatçılar, COP28 Konferansı'nda önemli bir rol üstlenecekler.