"Anadolu Sigorta Bakırköy" Ford Otosan, 2023 yılı için ilk entegre faaliyet raporunu yayınladı. Şirket, sadece finansal sonuçları değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik, toplum için fayda yaratma, inovasyon ve teknoloji alanlarındaki çalışmalarını da paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaştı. Ford Otosan, Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin önde gelen şirketi olarak, gelecek vizyonunu güçlü bir şekilde ortaya koydu ve uluslararası sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu S&P Global'in 2024 Küresel Sürdürülebilirlik Yıllığı'na giren ilk Türk otomotiv şirketi oldu.

Şirket, geleceğe yönelik kapsamlı yatırımlarını hayata geçirerek Türkiye'nin ticari araç üretiminin büyük bir kısmını gerçekleştiriyor ve pazar lideri konumunda bulunuyor. Ford Otosan, üretim kapasitesini artırmak için planladığı yatırımları gerçekleştirerek elektrikli araçlar gibi yenilikçi ürünleri piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Ford Otosan'ın 2023'teki finansal performansı önemli ölçüde artış gösterdi. Şirketin satış gelirleri ve vergi öncesi karı yükseldi ve piyasa değeri arttı. Ayrıca, sürdürülebilirlik alanında da güçlü bir performans sergileyerek çevresel ve toplumsal etkileri azaltmaya odaklandı.

Ford Otosan, çalışanlarının çeşitliliğini artırmak ve yönetim pozisyonlarında kadın oranını artırmak gibi insan kaynaklarına önemli yatırımlar yapmaktadır. Ayrıca, çevik çalışma modeline geçiş yaparak daha esnek ve etkili bir organizasyon yapısı oluşturmuştur.

Bu rapor, Ford Otosan'ın finansal performansının yanı sıra sürdürülebilirlik çabalarını ve gelecek vizyonunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.