Döviz ve altın alım satımda vergiler düşürülürken mevduat hesaplarından alınan vergiler de indirildi. Mevduat hesaplarından alınan stopaj da yıl sonuna kadar düşürüldü; 6 aya kadar vade için yüzde 5'e, 1 yıla kadar vade için yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vade için sıfıra indirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi.Öte yandan döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 24 Mayıs 2020'de artırılmıştı ve banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti.

STOPAJDA DA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Mevduat hesaplarından alınan stopajda da düzenleme yapıldı.Yıl sonuna kadar düşürüldü; 6 aya kadar vade için yüzde 5'e, 1 yıla kadar vade için yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vade için sıfıra indirildi.Mevduat faizlerinden;Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e,1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilirken,Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.

PEKİ KAMBİYO NEDİR?

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen,içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.