Anadolu Sigorta’dan Yine Bir İlk: Ticari İşletmelere Özel Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası 7/24 Bilgi: TIKLA

Dünyanın lider alacak sigortası Euler Hermes’in Türkiye’nin en büyük ilk 500 şirketi ile gerçekleştirdiği “Ticari Alacak Risk Yönetimi” anketinin sonuçları açıklandı. Ankete Türkiye’nin ciro bazında en büyük 500 şirketinden 343’ü katıldı. Ankete katılan şirketlerin yüzde 51’i alacak sigortası ürününü kullandığını bildirdi.

Şirketler risklerini birden fazla enstrüman ile yönetiyor

Euler Hermes’ten yapılan açıklamaya göre, ankete katılan şirketlerin yüzde 50’sinde ticari alacak riski yönetiminden Finans/Krediler birimi, yüzde 29’unda ise Üst Yönetim/CEO/GMY sorumlu. Ticari alacak riskini yönetmek için en çok kullanılan ürün ise yüzde 38 ile Banka Teminat Mektubu. Öte yandan Müşteri Çeki/Munzam Senet yüzde 31 ile en çok kullanılan ürün sıralamasında ikinci sırayı aldı. Diğer en çok tercih edilen ürünler sırasıyla yüzde 28 ile Doğrudan Borçlandırma, yüzde 27 ile Alt Müşteri Çeki ve yüzde 24 ile Alacak Sigortası oldu. Katılımcılar; banka garantisi sebebiyle en çok teminat mektubunu tercih ettiklerini belirtti.

“Bir müşterinizde belirttiğiniz maddi teminatın üzerine şirket olarak ilave risk alıyor musunuz?” sorusunu, şirketlerin yüzde 44’ü ‘‘Evet’’ olarak yanıtladı. Bu şirketlerin yüzde 70’i ortalama olarak yüzde 0 – 25 aralığında ilave risk aldığını belirtti. Yüzde 25 – 50 arası risk alanların oranı yüzde 21 olarak gerçekleşirken, yüzde 50’nin üzerinde risk alanların oranı ise yüzde 8,6 oldu.

Şirketlerin yüzde 70’inde ek risk için iç onay süreci işliyor

Euler Hermes’in bu yılki anketine katılan 343 şirketin yüzde 41’i yeni müşteri veya mevcut müşterileri için ilk kez yapacağı vadeli açık hesap satışını teminatsız gerçekleştirdiğini, yüzde 50’si ise maddi teminat almadan satış yapmayacağını bildirdi.

Vadeli satış yaparak risk alınan müşterilerde, belli eşikler için sistemsel iç onay süreci olan şirketlerin oranı ise yüzde 70 olarak tespit edildi. Bu şirketlerin yüzde 51’inde, müşteri kredi limiti konusunda tutar ve teminatı Üst Yönetim/CEO/GMY belirliyor. Aynı konuda ‘’Finans/Krediler’’ departmanının sorumlu olduğu şirketlerin oranı ise yüzde 26.

Euler Hermes, referans ve yol gösterici bir iş ortağı

Ekonomide yaşanan belirsizliklerin korunma ihtiyacını artırdığını belirten Euler Hermes Türkiye CEO’su Ahmet Ali Bugay, ‘‘Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel ekonomide oluşturduğu en önemli risklerin başında ticari alacakların ödenememesi geliyor. Türkiye’de yeni olmasına karşın belirsizliğin de etkisiyle alacak sigortası, şirketlerin büyük ilgi gösterdiği bir ürün haline geldi’ dedi.

Alacak riskini sağduyu ile yöneten, sektöründe katma değerli iş yapan şirketlerle çalışmaya özen gösterdiklerini belirten Bugay, şu değerlendirmede bulundu: ‘‘Dünya çapında yüz milyondan fazla şirketin finansal durumunu izleme, bu büyük bilgiyi işleme ve analiz etme, bu veri istihbaratını da müşterilerimizin güvenli bir şekilde ticaret yapmaları yönünde hizmete sunma yetkinliğimiz sayesinde Euler Hermes olarak alacak sigortasında dünya lideri konumunda bulunuyoruz. Müşterilerimiz; sadece tazminat almak için değil, piyasa, sektör, alıcı istihbaratı ve risk yönetimi için de bizimle çalışıyor. Bu özellikler de alacak sigortasını diğer ürünlerden farklılaştırıyor. Tüm dünyada sağladığımız yaklaşık 1 trilyon Euro’luk yıllık teminat toplamı ve Türkiye’de sağladığımız yaklaşık 3 milyar Euro’luk teminat ile şirketlerin güvenle ticaret yapmasına katkı sağlıyoruz. Ticari alacaklarını sigortalayan şirketler, mevcut müşterileri ile güvenle ticaret yapmalarının yanı sıra, yeni pazarlara açılırken Euler Hermes’ten de referans ve yol gösterici bir iş ortağı olarak faydalanabiliyor. Euler Hermes olarak farkımızı teminat verirken karşılığında hiçbir garanti almayarak ortaya koyuyoruz. Müşterilerimizin güvenle büyümelerini sağlarken onlara operasyonel olarak herhangi bir yük getirmiyoruz. Pazara sunduğumuz diğer stratejik ürünümüz olan Kefalet Sigortası ile de bankaların sunduğu teminat mektubunun kapsamının ötesine geçerek firmalara, ilave yeni kapasite yaratıyoruz. S&P tarafından teyit edilen ‘AA’ kredi notumuz ile yurt dışı projeler ya da yurt dışındaki lehtarlara teminat mektubu verilmesi gerektiren işlemlerde güçlü bir garantör olarak kabul ediliyoruz Bununla beraber gerek dünya ekonomisindeki olağanüstü belirsizlik gerekse sektörümüzde atılan adımların etkisiyle önümüzdeki dönemde alacak sigortasına olan ilginin daha da artacağına inanıyoruz. ’’