ACCA’nin (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği), globalde IMA ve Türkiye’de KPMG Türkiye ortaklığıyla gerçekleştirdiği “Geleceğin CFO’su” araştırması sonuçlarına göre; CFO rolünün önemi ciddi oranda artacak ve CFO’ların görevleri artık yalnızca finansal alanları değil kurumsal strateji, dijital dönüşüm, paydaş ilişkileri, performans yönetimi gibi alanları da kapsayacak. CFO’ların CEO’nun en büyük stratejik yardımcısı olarak konumlanacağına işaret eden araştırma, Covid-19’un CFO’ların rolünü değiştirdiğini de ortaya koyuyor.

Küresel muhasebe ve finans meslek kuruluşu ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği), globalde IMA (Institute of Management Accountants -Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü) Türkiye ayağında ise KPMG Türkiye ortaklığıyla gerçekleştirdiği “Geleceğin CFO’su” araştırmasının sonuçlarını, düzenlediği webinar ile açıkladı. KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı, Denetim, Güvence ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Şirket Ortağı Şirin Soysal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen webinarda, araştırma sonuçlarını ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Şirket Ortağı, Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Erçin ve KPMG Türkiye Veri ve Analitik Lideri, Direktör, Teknoloji Sektör Lideri Görkem Mataracı paylaştı ve yorumladı. Türkiye, bu küresel raporun hazırlanmasında en çok katkıda bulunan üçüncü ülke oldu.

Dünya genelinde 1,150’den fazla üst düzey muhasebe ve finans profesyoneli ile yaklaşık 200 CEO’nun katıldığı araştırmada; iş dünyasında CFO rolünün değişim ve dönüşümü, CFO’ların üstlenmeleri beklenen yeni sorumluluklar, bu sorumlulukların üstesinden gelebilmek için CFO’ların sahip olmaları gereken yetkinlikler ile bu yetkinlikleri nasıl geliştirebilecekleri ele alındı.

CFO rolünün kapsamı yakın gelecekte genişleyecek

CFO’ların gelecekteki rolünün nasıl olacağını da sorgulayan araştırmanın sonuçlarını yorumlayan ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, “Günümüz CFO’sunun rolünün safi finansal yönetimden ki; hala rolün esasını oluşturmakta, daha stratejik alanlara evrildiğini, kapsamının genişlediğini, dönüştürücü olduğunu ve dijitalleşmenin merkezinde olduğunu görüyoruz.Bunlara ilave olarak CEO’nun sağ kolu olarak konumlanmakta. Geleceğin CFO’su araştırmamız kapsamında, globalde ve Türkiye’de edindiğimiz bulgular geleceğin CFO’sunun yakın bir gelecekte üstleneceği görev ve sorumlulukların hızla artacağına ve CFO rolünün kısa vadede işletmeler için her zamankinden de kilit bir öneme sahip olacağına işaret etmekte. Geleceğin CFO’su çalıştığı işletmelere daha fazla katma değer sağlayabilmek için işletmenin varlıklarının ve finansal durumunun bekçisi olmasının yanında işletmelerin kurumsal stratejisine yön verebilecek bir stratejik iş lideri, işletmelerin dijital dönüşümünü yürütecek tepe yöneticisi, eleştirel bakış açısı veileriye dönük analizleri ile CEO’nun sağ kolu, edinmiş olduğu güçlü etik değerler ve iletişim yetenekleri ile paydaş ilişkileri yöneticisi ve işletmelerin kurumsal performansını finansal perspektif dışında insani ve karlılık perspektiflerinden de ele alan bir baş performans sorumlusu olarak konumlanacak” dedi.

CEO’ların yüzde 82’si CFO rolünün öneminin artacağını öngörüyor

Araştırma sonuçlarına göre globaldeki katılımcıların yüzde 72’si ve Türkiye’deki katılımcıların yüzde 78’i kısa dönemde kurumlarında CFO rolünün öneminin artacağını bekliyor. Araştırmaya katılan 200 CEO’nun ise yüzde 82’si CFO rolünün öneminin artacağını öngörüyor.

Covid-19’un CFO’ların rolünü değiştirdiği düşünülüyor

Covid-19’un günümüz CFO rolüne olan etkilerini de gösteren “Geleceğin CFO’su” araştırmasının sonuçlarına göre; globaldeki katılımcıların %79’u, Türkiye’deki katılımcıların %69’u pandeminin CFO rolünü çeşitli ölçülerde değiştirdiğine inanmakta. Araştırmaya katılan tüm CEO’ların yüzde 25’i, “Pandemi CFO rolünü tamamen değiştirdi” derken, yüzde 29’u ise “Önemli ölçüde değiştirdi” cevabını verdikleri ortaya çıkıyor.

Globalde CFO pozisyonu için mesleki ruhsat ve akademik dereceler zorunlu görülüyor

Geleceğin CFO’su Araştırması, geleceğin CFO’larının sahip olması gereken mesleki ve akademik unvanları da sorguladı. Araştırma sonuçlarına göre globaldeki katılımcıların yüzde 54’ünün önümüzdeki dönemde, bulundukları sektörde CFO pozisyonu için muhasebe ve finans profesyonellerinin mesleki bir ruhsata ve/veya muhasebe ve finans alanında lisans / yüksek lisans derecesine sahip olmalarının zorunlu olduğuna inandıkları görülüyor. Türkiye’de ise kısa vadede, bir CFO rolü için muhasebe ve finans alanındaki mesleki bir ruhsatın ve /veya lisans veya yüksek lisans derecesinin zorunlu olacağını savunan katılımcıların oranı, sadece yüzde 15.

CFO’lar artık CEO’nun en büyük yardımcısı konumunda


Düzenlenen webinarda KPMG Türkiye Operasyonlar Bölüm Başkanı Serkan Erçin de araştırma sonuçlarını stratejik yönetim ve tedarik zinciri üretimi perspektifinden yorumladı. Erçin, “Günümüzde CFO’lar firmalarının sadece finans stratejilerini geliştirmenin dışında ticaret politikaları, ekonomi, bütçe öngörüleri, riskler ve benzeri birçok faktörü bütünleşik olarak değerlendiriyor ve yönetiyor. Araştırmanın sonuçlarına göre günümüzde CFO’lar, strateji oluştururken zorlandıkları alanların risk yönetimi, dönüşen teknolojiler, yetkin eleman açığı, bütçe ve tahminlerin iş kararlarında yetersiz kalması olduğunu belirtiyor. CFO’nun görevleri artık yalnızca finansal alanları değil strateji, dönüşüm gibi alanları da kapsayacak ve CEO’nun en büyük yardımcısı olarak konumlanacak şekilde genişliyor” dedi.

Formatizasyonun, analitik, veri gibi konular CFO’ların ajandasına girecek

KPMG Türkiye Veri ve Analitik Lideri Gökhan Mataracı; “Geleceği tasvir etmeye başladığımızda formatizasyonun, analitik konuların, veriye daha fazla önem vermenin ve daha esnek çalışma şeklinin oluşturmanın önem kazandığını görüyoruz. Yapay zekanın kullanımı ile birlikte IP yetkinlikleri ile mükemmeliyet merkezi olan servislerin kullanımı, fiziksel teknolojilerin bize kattığı hız ve inanılmaz derecede çabuk karar verebilen mekanizmaları kurgulaması, ileri analiz yöntemlere artık daha tahminlenebilir hatta bizim için karar verebilir mekanizmalara dönüşüyor olması da mümkün. Bir de tabii ki son zamanlarda en fazla gündem konusu olan kuantum hesaplama (quantum computing), blockchain ve artırılmış gerçeklik gibi konular da CFO’ların ajandasına girmek üzere. Hepsinin altındaysa bu otomatizasyonu yapabilecek olan yetkinlikleri etkinleştiren veri var. Verinin parasallaştırma ihtiyacı bir finans yetkinliği ve dolayısıyla bu da çok yakın zamanda finans ekibinden bekleniyor olacak” dedi.

Geleceğin CFO’su araştırmasının paylaşılmasının ardından “Günümüzde CFO’nun Rolü ve Geleceğin CFO’larından Beklentiler ve Geleceğin CFO’sunu Nasıl Yetiştirebiliriz?” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Finans Başkanı, Petkim CFO'su ve ACCA üyesi Elchin Ibadov, Eaton Polimer Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Kumbaracı, Astra Yapı Genel Müdürü ve ACCA üyesi Özgür Duymaz konuşmacı olarak yer aldı.

CFO’lar artık orta ve uzun vadeli stratejilere yön veriyor

Artık CFO’ların orta ve uzun vadeli stratejilere katkıda bulunan, hatta onlara yön veren bir rol üstlendiğini söyleyen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Finans Başkanı, Petkim CFO'su ve ACCA üyesi Elchin Ibadov; “Bu nedenle kendilerini geliştirmeleri ve yeni teknolojilere uyum sağlamaları gerekiyor. Veri tabanları arasında kalmak, birbiriyle konuşmayan veri tabanlarıyla çalışmak CFO’lar için büyük zorluklardan biri... Bunları yönetebilen CFO’lar başarılı oluyor ve şirketi de bir adım öne götürebiliyor” dedi.


Geleceğin CFO’larının insan kaynaklarıyla, tedarik zinciriyle ve şirket içi tüm departmanlarla sık sık proje yapmalarının önemine değinen Eaton Polimer Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Kumbaracı; “Tüm bunlar belki küçük bir nokta ama meşakkatle bunlar birer resme dönüşecektir. Çünkü CFO’luk konumuna geldiğinizde ne olursa olsun bordroyu, tedarik zincirini, satın almayı bilmeniz lazım. Aynı zamanda bir CFO’nun mutlaka saha ile bağlantısı kuvvetli olmalı; saha ile olan iletişimini her zaman korumalı” dedi.

Astra Yapı Genel Müdürü ve ACCA üyesi Özgür Duymaz ise dijitalleşmenin geleceği noktaya dikkat çekerek şunları söyledi: “İlerde artık kağıtta hiçbir veri kalmayacak. Her şey verinin kaliteli olması, okunabilir belli formatlarda ve raporlanabilir, bir tuşla istediğimiz raporu alabileceğimiz altyapının olduğu dijital ortamlara taşınacak. Birtakım programlara gerek kalmadan her şeyin artık tek bir veri ambarında depolandığı bir dünya olacağını düşünüyorum. Hatta gelişmiş yapay zekaların desteğiyle de birçok senaryo analiz edilecek, önümüze gelecek. Biz de karar almada çok daha rahat hareket edeceğiz ve belli bir matematiği kullanmış olacağız.”

ACCA Hakkında

ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) muhasebe meslek mensupları için küresel bir kuruluştur. ACCA bugün 176 ülkeden 227 bin üye ve 544 bin adaydan oluşan, en yüksek mesleki ve etik değerleri savunan küresel bir topluluktur.

Muhasebenin, kamu ve özel sektörü destekleyen, toplumun temel taşlarından biri olduğuna inanan ACCA, muhasebe mesleğinin küresel olarak güçlendirilip geliştirilmesi ve böylelikle toplumlara ve bireylere fayda sağlaması için çalışmaktadır.

ACCA, kurulduğu 1904 yılından itibaren, kamu yararı için bir güç olmayı kurumsal bir amacı haline getirmiştir. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ACCA, edindiği tüm kazanımları üyelerine değer sağlamak ve muhasebe mesleğini sonraki nesiller için geliştirmek için yatırıma dönüştürerek muhasebe mesleğinin küresel ve sürdürülebilir şekilde inşa edilmesine katkıda bulunur.

ACCA Ruhsatı, tüm dünyada herkese muhasebe, finans ve yönetim alanlarında uluslararası geçerli, prestijli bir kariyere sahip olma fırsatını sunmaktadır. ACCA, dünya çapındaki araştırmaları ile de muhasebe alanına dair bugünün sorularına cevap verirken, yarının dünyasına da hazırlayarak muhasebe mesleğine yön vermektedir.