Florya Uğur Koleji öğrencileri 4. sınıf düzeyinde, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde 3D tasarım ve modelleme çalışmaları ile adeta endüstri tasarımının temellerini atıyorlar. Tasarım odaklı üretime geçişin öneminin vurgulandığı bu projelerde Florya Uğur Koleji öğrencisi Berat Gider, Bilişim Garajı içeriklerinden “Dişli Çark Sistemi” tasarladı. Çalışmasına dişli çark sistemlerini araştırarak başlayan öğrenci, proje sonunda 3D yazıcıdan tasarımının çıktısını alarak projesini tamamladı.

Bireysel başarılara ek olarak tüm öğrenciler, Bilişim Teknolojileri derslerinde Bilişim Garajı içeriklerinden kodlamayı, Game Lab dersleri ile oyun tasarımı ve programlamayı öğreniyorlar. Oyunla birleşen kodlama ve programlama öğrencilerin zevkle oynayarak öğrendiği bir süreç oluyor. Kodlama ile hayal güçlerini kullanarak çizgi filmler tasarlıyorlar. Oluşturdukları karakterleri ayrı ayrı kodlayarak tasarladıkları çizgi filmleri hep birlikte izleyen öğrenciler, tasarım ve kodlamanın bir bütün olduğunu tüm bu çalışmalarla kavrıyorlar.

Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selen Balkaya, bu eğitimlerle dijital okur-yazarlığı olan, temel tasarım-üretim süreçlerini algılayabilen, temel kodlama becerileri ile istediği eğitime yönelebilecek alt yapısı sağlam, çağı yakalamış çocuklar yetiştirmenin temel hedefleri olduğunu belirtti. Temel dersleri işlerken de kodlama ile birleştirdiklerini ifade eden Balkaya, örneğin; “Fen Bilimleri dersinde kazanımlarına ekledikleri “Maddenin Halleri” konusunu bilişim teknolojileri dersinde kodlayarak pekiştirmelerini sağlıyoruz, kodlama eğitimini tüm derslerle ilişkilendirerek uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

STEM, önümüzdeki on yılların eğitim modeli!

STEM kısaltması (STEAM, STEM-C, STEM-H gibi türevlerini de görebiliyoruz), tüm temel/sosyal bilimlerin ve matematiğin, bilişim teknolojileri ağırlıklı olmak üzere her türlü araç ve gereci kullanarak disiplinler arası anlayış içerisinde üretim ve tasarım faaliyetleri içerisinde verilen eğitim yaklaşımını ifade etmektedir. Bilişim Garajı’nda çocuklarımızın kazandığı bilişimle üretim bilgi ve becerisi aslında, matematik, temel ve sosyal bilimler derslerinde edindikleri kuramsal bilgileri uygulamaya geçirecek bir tür “zihinsel alet kutusu” görevini görecektir. Teknik becerilerini diğer disiplinlerle harmanlayan çocuklarımız E-STEM’in ilk harfinin ifade ettiği ‘Entrepreneuiral’ (girişimci) nesiller olarak hayata atılma fırsatı yakalayacaklar. Bilişim Garajı, ‘bilişimi’ amaç değil bir araç olarak konumlandırdığı eğitimlerinde, çocuklara aslında matematiğin de fen bilimlerinin de (fizik, kimya, biyoloji), sosyal bilimlerin de görsel sanatların da amaç değil bir araç olduğunu yaşayarak öğrenme fırsatı sunmaktadır.