Ülkemizin en köklü derneklerinden birisi olan Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası 20 No’lu Sigortacılık Meslek Komitesi tarafından düzenlenerek canlı yayınlanan “COVID 19 Pandemisi' nin Sigortacılık Sektörüne Yansımaları Konulu Sektör Toplantısı"nda katılım gösterdi. Konuşmacı olarak katılan TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, pandemi döneminde sigorta sektörünün başarılı bir sınav verdiğini ve sigorta eksperlerinin titiz bir biçimde görevlerini yerine getirdiğini dile getirirken, hasar yönetmeliği konusuna dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdem, “Mevzuat açısından eksiğimiz olmamasına karşın, sektörün hasar anındaki düşünce ve davranış muhafazakarlığı sebebi ile oluşan uyuşmazlıklar ile çok zaman kaybedilmektedir. Tüm bunlara karşılık hasar süreçlerini sadeleştirerek, hasar süreçlerini şeffaf, ölçülebilir, denetlenebilir ve herkes için objektif bir hale getirecek “Yeni Bir Hasar Yönetmeliği” düzenlemesine ihtiyaç var. Bu konuda sektörün tüm paydaşlarının desteği önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi SEİK Başkanı ve TÜSED Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı Ahmet Nedim Erdem, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 20 No’ lu Sigortacılık Meslek Komitesi tarafından düzenlenerek canlı yayınlanan COVID 19 Pandemisi' nin Sigortacılık Sektörüne Yansımaları konulu sektör toplantısına konuşmacı olarak katıldı. İTO 20 No’lu Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Duru yönetiminde gerçekleştirilen ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Dr. İsrafil Kuralay’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) İkinci Başkanı Ali Ersoy, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Başkanı Sayın Atilla Benli, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Sayın Levent Korkut da konuşmacı olarak katıldı.
Sigorta sektörü pandemide başarılı bir sınav verdi, sigorta eksperleri ekonomik zorluk yaşıyor
Pandemi döneminde sigorta sektörünün başarılı bir sınav verdiğini, aynı dönemde gerçekleşen iki ayrı depremdeki hasar süreçlerinin de başarılı bir şekilde yönetildiğini, yerinde ekspertizler ile birlikte uzaktan görüntülü ekspertiz koşullarının da sağlanarak eksperlerin hasar operasyon süreçlerini titiz bir şekilde devam ettirdiklerini, özel durumlarda yerinde ekspertiz yapılabilmesi için yasal izinlerin de alınarak sigortalıların hizmet almasında hiçbir eksikliğin yaşanmadığını ifade eden Erdem, yaptığı konuşmada "Bu dönemde azalan hasar dosyalar adetleri ile birlikte eksperlerin ekonomik olarak da zorluklar yaşadığına değinmek isteriz. Günümüzde de özellikle artan yakıt maliyetleri ile birlikte fiili ekspertizlerde eksperlerin ekonomik anlamda zorlanmakta olduğunu, bu hususta ücret tarifelerinde iyileştirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu önemle belirtmek isteriz." dedi.

Aracılarla yaşanmakta olan uyuşmazlıklar en aza indirgenecek

Erdem, konuşmasının devamında, son dönemde eksperlerin ekonomik kayıplarını dengelemek ve ekonomik bağımsızlığını da perçinlemek adına bilirkişilik atamaları ile değer kaybı süreçlerinde iyileştirmeler yapılarak olumlu sonuçlarının alındığını, yeni genel şartların hazırlanmasında SEDDK ile birlikte çalışarak yeni değer kaybı formülünün oluşturulduğunu da belirterek, ayrıca sektörün artan hasar maliyetlerinin önüne geçilebilmesi ve tazminata doğrudan hak sahibi tarafından erişimin sağlanabilmesi için SBM - E-Devlet entegrasyonu ile sigortalıların doğrudan hasar ihbarlarını kendilerinin yapmasının sağlanması için düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu, yapılacak bu düzenleme sayesinde hak sahiplerinden çok aracılar ile yaşanmakta olan uyuşmazlıkların da en aza ineceğini ifade etti.
Özellikle son dönemde yoğun olarak eksper raporlarına erişim ile ilgili yaşanmakta olan sorunların giderilmesi için SBM ve E-Devlet üzerinden doğrudan erişim için sistemsel geliştirmelerde sona yaklaşıldığının, erişimin açılması halinde eksperler ve acenteler üzerinden önemli bir yükün kalkmış olacağını, hak sahipleri ve vekillerinin doğrudan eksper raporlarına E- devlet üzerinden ulaşabileceğini de dile getirdi.
SBM Eksper Atama Sistemi kolaylaştırılmalı
Eksper Atama Yönetmeliğinde de değişiklik yapılarak eksper atama süreçlerinin SBM eksper atama sistemi üzerinden çok daha kolay hale getirilmesi gerektiğini belirten Erdem, "Ayrıca oto dışı poliçelerinin yanında oto dışı eksper raporlarının da SBM sistemine aktarımında çalışmalar devam ediyor. Bu geliştirme ile eksperlerin otodışı hasarlarında geçmiş sigortalılık ve hasar sorgulamalarını yaparak sigorta suistimallerinin büyük ölçüde önüne geçilebilecektir. Dijital ekspertiz süreçlerinin hazırlık aşamaları tamamlandı, tüm branşlar için raporların SEİK çatısı altındaki tek bir dijital platform üzerinden, tek merkezden ve tek tip olarak yazılması hususunda sistemsel çalışmalar hızla devam ediyor." şeklinde konuşurken, uzaktan ekspertiz süreçlerinin de bu dijital platform üzerinden yapılacağı hususlarında da bilgiler verdi.

Sigortacılığın yeni hasar yönetmeliğine ihtiyacı var

Hasar yönetmeliği konusuna dair dikkat çekici açıklamalarda da bulunan TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, “Mevzuat açısından eksiğimiz olmamasına karşın, sektörün hasar anındaki düşünce ve davranış muhafazakarlığı sebebi ile oluşan uyuşmazlıklar ile çok zaman kaybedilmektedir. Tüm bunlara karşılık hasar süreçlerini sadeleştirerek, hasar süreçlerini şeffaf, ölçülebilir, denetlenebilir ve herkes için objektif bir hale getirecek “Yeni Bir Hasar Yönetmeliği” düzenlemesine ihtiyaç var. Bu konuda sektörün tüm paydaşlarının desteği önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Toplantı, İstanbul Ticaret Odası’nın Kurumsal Youtube Kanalı üzerinden de canlı olarak yayımlandı.